Norwegian-English translation of spaltet

Translation of the word spaltet from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

spaltet in English

spaltet
allmenn? split
Synonyms for spaltet
Similar words

 
 

More examples
1.De definerer sitt forhold til idretten på en efter min oppfatning, schizofren (spaltet) måte.
2.Kan en person som har svoret lojalitet mot sine fremmede oppdragsgivere, samtidig være lojal mot sin UDfunksjon og sine UDvenner - uten å føle seg spaltet ?
3.Men aktor har gjennom disse vidneprovene ønsket å gi retten et bilde av tiltalte som en spaltet person.
4.Schizofreni - eller spaltet sinn, hva er egentlig det ?
5.To mennesker - en på, en av scenen - spaltet.
6.Arbeidslivet er spaltet i tusenvis av spesialiteter, og den enkelte låses inne i et spill av krefter hvor etikken reguleres av lovverket.
7.Fra denne dimensjonen er Tao blitt spaltet i to motstridende og gjensidig avhengige krefter.
8.I tillegg ser imidlertid torturisten ut til å hanskes med sin egen grusomhet ved hjelp av en spaltet personlighetsutvikling.
9.Som en følge av morens vold hadde datteren spaltet seg i seksten forskjellige personligheter.
10.To mennesker - en på, en av scenen - spaltet.
Your last searches