Norwegian-English translation of spane

Translation of the word spane from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

spane in English

spane
millitæriskverb reconnoiter
Synonyms for spane
More examples
1.En ting er at politiet har oversikt over personer det er aktuelt å spane efter, noe annet er å lage registre som er tilgjengelige i årevis, sier de to.
Similar words

 
 

spane as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) spanespanendespanet
Indikative
1. Present
jegspaner
duspaner
hanspaner
vispaner
derespaner
despaner
8. Perfect
jeghar spanet
duhar spanet
hanhar spanet
vihar spanet
derehar spanet
dehar spanet
2. Imperfect
jegspanet
duspanet
hanspanet
vispanet
derespanet
despanet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde spanet
duhadde spanet
hanhadde spanet
vihadde spanet
derehadde spanet
dehadde spanet
4a. Future
jegvil/skal spane
duvil/skal spane
hanvil/skal spane
vivil/skal spane
derevil/skal spane
devil/skal spane
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha spanet
duvil/skal ha spanet
hanvil/skal ha spanet
vivil/skal ha spanet
derevil/skal ha spanet
devil/skal ha spanet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle spane
duville/skulle spane
hanville/skulle spane
viville/skulle spane
dereville/skulle spane
deville/skulle spane
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha spanet
duville/skulle ha spanet
hanville/skulle ha spanet
viville/skulle ha spanet
dereville/skulle ha spanet
deville/skulle ha spanet
Imperative
Affirmative
duspan
viLa oss spane
derespan
Negative
duikke span! (span ikke)
dereikke span! (span ikke)
Your last searches