Norwegian-English translation of spare på

Translation of the word spare på from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

spare på in English

spare på
allmennverb economize on
  spareverb conserve, save, use sparingly, spare
Synonyms for spare på
Similar words

 
 

More examples
1.Så kan vi spare på institusjonsplasser ?
2.Vi skal spare på antall kjørte kilometer, overtid og transport.
3.Vi visste ikke at det var penger å spare på den måten, sier Otten.
4.At det er mye penger å spare på å kjøpe en slik andel kommer klart frem da en enkel bedekning hos samme hingst koster 115 000 kroner ved levende født føll.
5.Banksjef Håkon Kristoffersen i Kreditkassen sier til Aftenposten at bedriftene må være ekstra påpasselige i disse dager, og at det er store penger å spare på å følge med i markedet og veksle på det rette tidspunkt.
6.Bystyret påla under budsjettbehandlingen i desember rådmannen å utrede muligheten til å spare på husleie med blant annet å overføre virksomheter til kommunale bygninger.
7.Både når det gjelder reseptpliktige legemidler og preparater som kjøpes på apotek uten resept, kan det være penger å spare på å være prisbevisst.
8.De ansattes siste tilbud lød på 20 millioner kroner kontant, som Bergen kommune ville garantere for, i tillegg til de avviklingskostnadene på 30 millioner, som BMV ville spare på de ansattes overtagelse.
9.De pengene vi kunne spare på å sikre barna våre bedre mot ulykker, kunne gå inn i en annen barnekasse, mente Grude Flekkøy.
10.Dermed er mulighetene til å spare på tiltaket på det nærmeste oppbrukt.
11.Dersom man først har bestemt seg for å oppleve byen fra denne siden, er det klart penger å spare på å anskaffe kortet fremfor å kjøpe enkelbilletter.
12.Det er kaldt deroppe, og det tok litt tid før folk bygget mindre hus for å spare på brenselen.
13.Det er lite å spare på Forsvarets driftsbudsjett ved å utnytte sivile ingeniørshøyskoler til utdannelse av militære ingeniører.
14.Det er mange måter å spare på.
15.Det er mange tusen kroner å spare på den ene betalingsformen fremfor den andre.
16.Det er mye å spare på oppvarmingen av våre boliger.
17.Det er opptil både 30 og 40 kroner å spare på full tank.
18.Det er penger å spare på nedleggelse, mener forkjemperne, mens de som vil bevare skolen mener at dens unike undervisning ikke kan erstattes.
19.Det er penger å spare på å leve kollektivt, både i engangsinvesteringer og i de daglige utgifter.
20.Det er storbrukerne av postverket som først og fremst vil spare på den nye portograderingen.
21.Det er store penger å spare på de offentlige budsjettene ved å øke innsatsen i hjemmeomsorg for eldre.
22.Det finnes så mange måter å spare på, enten gjennom betaling av avdrag eller ved plasseringe i verdipapirer eller fast eiendom.
23.Det innebærer i så fall store økonomiske belastninger i en tid hvor vi prøver å spare på de fleste andre omåder, sier han.
24.Det man kan spare på dette vil utenriksminister Svenn Stray bruke til å styrke Utenriksdepartementets hjemmeapparat.
25.Det nytter ikke å ligge på ryggen og leke hvalross, spare på kreftene til senere.
26.Dørum har gjennom sin politiske karriere ikke vært kjent for å spare på egne krefter til partiets beste - noe han personlig fra tid til annen har fått merke.
27.En annen måte vi kan spare på, er å kjøpe klassesett av bokverk som bare brukes et par måneder i hver klasse før neste klasse overtar dem.
28.En foreløbig reaksjon fra forsikringsbransjen - som er blant de som skal uttale seg - er at avgiftssystemet bør legges helt om ; samfunnet vil spare på å gjøre sikkerhet billig.
29.Enkelte krefter innenfor administrasjonen går inn for å spare på utgiftene til militærvesenet, men president Ronald Reagan har tidligere vist seg motvillig til slike planer.
30.Et like ugjendrivelig faktum er det at hovedstadspolitiet, i likhet med sine etatsfeller rundt om i landet, er bedt om å spare på ressursene.
Your last searches