Norwegian-English translation of spisepinner

Translation of the word spisepinner from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

spisepinner in English

spisepinner
kulinarisknoun chopsticks
Examples with translation
Er det vanskelig å spise med spisepinner?
De fleste som spiser med gaffel bor i Europa, Nord-Amerika og Sør-Amerika. De som spiser med spisepinner bor i Afrika, den nære østen, Indonesia og India.
Similar words

 
 

More examples
1.(New York Times) Et raskt økende antall japanere - de fleste av dem unge - kan ikke håndtere spisepinner, et redskap så elementært at det er blitt et symbol på Asia, ifølge en ny undersøkelse.
2.Hvordan man vasker spisepinner vet vi ikke, vi får vel se på en kollega, en som kom litt før oss.
3.I en undersøkelse som ble foretatt i 1935 fremgikk det at japanske barn lærte å bruke spisepinner i treårsalderen.
4.Den spedbygde kvinnen setter gryter på bordet, mens sittende mannfolk trekker spisepinner frem.
5.Spisepinner fant vi heller ikke, men maten var både varm, velsmakende og mektig.
Your last searches