Norwegian-English translation of splid

Translation of the word splid from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

splid in English

splid
meningsforskjellnoun dissension, discord, conflict, clash
Synonyms for splid
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg synes pressen i høst har forsøkt å så splid i det norske landslaget.
2.Kanskje hensikten kan være å så splid mellom regjeringskolleger, men representanten må vite at det ikke vil lykkes, sa statsråd Bondevik.
3.På hvilken måte har pressen forsøkt å så splid ?
4.Til tross for Arbeiderpartiets forsøk på svartmaling og på å så splid mellom regjeringspartiene, kan vi slå fast at Arbeiderpartiet har mislykkes i sine forsøk, konstaterte formannen i Stortingets finanskomite, Petter Thomassen (h), da den to dager lange finansdebatten gikk mot slutten i Stortinget natt til idag.
5.DA det borgerlige regjeringssamarbeide raknet fullstendig i mars 1971 efter lang tids indre splid og uverdig spill, tok Trygve Bratteli over roret med sedvanlig energi.
6.Den slags insinuasjonstaktikk gjør seg sikkert godt om man ønsker å så splid i solidaritetsarbeidet.
7.Deres taktikk har vært tredelt : å forsøke å så splid mellom regjeringspartiene, å fremstille legeforeningen som en mektig og arrogant fagforening, som bare skyver pasientene foran seg for å oppnå egen fordel, og sist, men ikke minst, å svekke Høyres omdømme i folks øyne.
8.Dessuten brukes maktmiddelet divide et impera, splid og hersk, gjennom gjestepasientordningen.
9.Det er et slikt samfunn i splid med seg selv som Hobbes gjorde den store feil å identifisere med naturtilværelsen, og trekke den slutning at mennesket er" ulv for mennesket" (homo homini lupus).
10.Det er ventet at Lambsdorffs avskjed vil føre til ny splid i regjeringen.
11.Det har imidlertid vært episoder de siste 1015 år hvor jeg var redd for at scenekunsten skulle drukne i politikk og fagforeninger, i motsetninger og splid, i ansettelses og rekrutteringsproblemer.
12.Det har lenge vært i motstandernes interesse å søke å påvise splid i næringslivet i spørsmålet om innføring av kringkastingsreklame.
13.Det kan kun skje fordi de vil bygge opp under egen ideologi og skape misnøye og splid, sa ordfører Albert Nordengen da han iformiddag startet bystyrets budsjettdebatt.
14.Det viktigste mål : å så splid mellom USA og VestEuropa.
15.Dette vil sikkert gå glatt fordi det meget listig blir lagt opp til splid og klassekamp i pensjonistsamfunnet.
16.EGENTLIG er det ganske forbløffende at en slik organisasjonsmessig sprengning ikke er kommet forlengst, for like siden stiftelsen i 1972 har Fremskritspartiet ført en tilværelse i konstant indre splid med tildels voldsomme fraksjonskamper.
17.En slik sak som dette bidrar dessverre til å skape splid i menigheten, noe biskopen fremfor alt ønsker å unngå.
18.Enkelte aviser har i det siste vært i stand til å berette om den påståtte store" forvirring" og splid som visstnok skal prege Afghanistankomiteen.
19.Faren for Europa ligger i at den lavine av nye sikkerhetspolitiske ideer og holdninger som har skyllet over oss, skal føre til splid i NATOlandene og dermed svekke alliansens fundament.
20.Flere observatører har imidlertid antydet at en vesentlig hensikt var å så splid i SWAPO, ved å sette ja Toivo opp mot SWAPOs president, Sam Nujoma.
21.For Regjeringen som helhet spørs det om man er villig til å stå frem som et kollegium med indre splid og løftebrudd, eller om den makter å legge frem et skikkelig handlingsprogram.
22.Fra borgerlig side har det vært vist en nesten utrolig tilbakeholdenhet i omtalen av vinglingen, og hovedårsaken har vært at man ikke ufrivillig skulle skape ytterligere sikkerhetspolitisk splid i landets største parti.
23.Gro Harlem Brundtland prøver å så tvil om dette og splid i foreningen.
24.Hagen mente at Arbeiderpartiet ved å" hoppe på" et SVforslag som også ble støttet av Venstre, gjorde det bare for å så splid i koalisjonen, og utnytte enkelte representanter i mellompartiene som er meget svake for press.
25.Han frykter også at en ankeordning vil skape splid mellom skole og foreldre.
26.Han skaper splid mellom det unge, forelskede par som spilles av Agnete Haaland og Dag Skram.
27.Høyres Christian Erlandsen mente at når Førde nå sendte" frierbrev" til Senterpartiet, måtte hensikten utelukkende være å så splid i koalisjonen.
28.I denne forbindelse understreket Willoch at hans kritikk på dette punkt har en videre adresse og også omfatter dem i Europa som søker å så splid mellom USA og Europa.
29.I sak efter sak vil Arbeiderpartiet benytte sin opposisjonsrolle til å markere sitt alternativ og så splid mellom koalisjonspartiene i Stortinget.
30.MANGE av meldingene som er kommet fra India det siste året formidler bildet av en gigantnasjon i splid med seg selv.
Your last searches