Norwegian-English translation of spolere

Translation of the word spolere from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

spolere in English

spolere
allmennverb spool
More examples
1.Det var for sent til å spolere entusiasmen for Fredsskipet, men raseriet over dette misbruket har kommet klart frem.
2.Forhåpentligvis folk som ikke primært er interessert i å spolere oppladningen til VM.
3.Ingen forsøkte å" spolere" opplevelsene for noen, og særlig ikke for politikerne.
4.Men man må ha lov til å gå ut fra, særlig med tanke på den dyktighet politiets overvåkningstjeneste har lagt for dagen og det samarbeide som består med militære instanser, at man også i Norge vil utnytte mulighetene til å spolere viktige deler av det arbeidsresultat som spionmistenkte har skaffet russerne.
5.Men politiet kunne ikke forhindre at sure værguder også iår forsøkte å spolere karnevalsgleden.
6.Men så gikk det ikke likere enn at nettopp Gunnar Pettersen i siste spilleminutt holdt på å spolere den norske seieren.
7.Sterkt regnskyll truet med å spolere jubileumsshowet og gjøre festivalplassen til et gjørmehav.
8.Underveis skal vi løsne hans knebel akkurat så meget at han får forklart oss som gisper de profundis, fra vår elendighets dyp, hvorfor, ja hvorfor i alle dager, lokalen fra Ski skal få kjøre foran og spolere enda en dag av vår svinnende ungdom.
9.Vil fortiden som proff spolere Brian Oldfields mulighet til å få delta i OL på hjemmebane ?
10.Det er ingen skam å tilstå at skriveren av disse linjer iblant kjører en omvei for å få hørt verket til ende eller simpelthen stanser for ikke å spolere opplevelsen.
11.En eneste mygg i soverommet kan spolere natteroen totalt.
12.Partiet er et eksempel på hvorden selv fremragende spillere kan spolere alt i sterk tidsnød.
13.Selv om partiformannen ikke lot denne lille kontroversen spolere dagen, syntes han nok at spåkonen Kati i Tønsberg var et langt hyggeligere bekjentskap.
14.To års karantene vil sannsynligvis spolere hennes fotballkarriere.
Similar words

 
 

spolere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) spolerespolerendespolert
Indikative
1. Present
jegspolerer
duspolerer
hanspolerer
vispolerer
derespolerer
despolerer
8. Perfect
jeghar spolert
duhar spolert
hanhar spolert
vihar spolert
derehar spolert
dehar spolert
2. Imperfect
jegspolerte
duspolerte
hanspolerte
vispolerte
derespolerte
despolerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde spolert
duhadde spolert
hanhadde spolert
vihadde spolert
derehadde spolert
dehadde spolert
4a. Future
jegvil/skal spolere
duvil/skal spolere
hanvil/skal spolere
vivil/skal spolere
derevil/skal spolere
devil/skal spolere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha spolert
duvil/skal ha spolert
hanvil/skal ha spolert
vivil/skal ha spolert
derevil/skal ha spolert
devil/skal ha spolert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle spolere
duville/skulle spolere
hanville/skulle spolere
viville/skulle spolere
dereville/skulle spolere
deville/skulle spolere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha spolert
duville/skulle ha spolert
hanville/skulle ha spolert
viville/skulle ha spolert
dereville/skulle ha spolert
deville/skulle ha spolert
Imperative
Affirmative
duspoler
viLa oss spolere
derespoler
Negative
duikke spoler! (spoler ikke)
dereikke spoler! (spoler ikke)
Your last searches