Norwegian-English translation of spor

Translation of the word spor from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

spor in English

spor
skruvnoun slot
  fotstegnoun track, tracks, trail
  tegnnoun mark, trace, touch, dash, shade, bit, soupçon [formal], suspicion, hint
  båndspillernoun track
  dekknoun track, tyre track
  jaktnoun spoor
  ytenoun groove
  jernvognernoun track
  informasjonnoun clue, lead, hint, tip-off
  historienoun vestige
  dyrnoun track
  kvantitetnoun trace
Synonyms for spor
Derived terms of spor
Examples with translation
Han forsvant uten et spor.
Du er på rett spor.
Den gode oversetter er den som lik en makk kan krype med velbehag rundt i forfatterens hjernegrøt og ta veien ut gjennom tungen for å få bekreftet sine smaksinntrykk og deretter avsette velformede spor på linje etter linje, ark etter ark, til siste side er ferdig – og han igjen blir seg selv og som medlem av den minste og minst påaktede lavtlønnsgruppe melder seg til ny, glad innsats for Guds stedfortredere på jorden, forleggerne.
Similar words

 
 

Wiki
Spor er en brukshundorientert oppgave der sporhund og hundefører skal følge et spor som er lagt av et menneske eller et dyr. Spor er svært krevende og utmattende for hunden, som må gå med nesen i bakken hele tiden for ikke å miste sporet. En typisk sporhund er en politihund, militær tjenestehund eller en hund som er trent i å gå spor av andre årsaker, f.eks.

More examples
1.Aktiv" industrisatsing fra Statens side har mange spor som skremmer.
2.Det skjer rare ting i Guds spor.
3.Døde spor" er produsert av NRK / Bergen, og stort sett gjorde de medvirkende det rollene krevet av dem.
4.Footloose" på Colosseum," Sporløst forsvunnet" (kidnappet gutt med mor som er på jakt efter misdederne, manglende spor til tross) og den japanske tegnefilm" Den lille havfrue" barn adgang - begge på Saga.
5.Garden party" var bare ett spor blant mange, vi trodde ikke den ville bli en hit.
6.Jeg er ikke det spor kritisk.
7.Vi for vår del synes ikke saken blir det spor bedre av den grunn.
8.Alchemy" inneholder bare kjente spor.
9.Boken" Frans av Assisi en profet i vår tid" - satte sine spor.
10.Debatten om Bygdeutvalgets innstilling kommer i feil spor hvis det blir en skyttergravskrig om nedbygging av jordbruket eller ikke.
11.Det eneste sikre spor vi har efter ranerne er en gul bil som ble brukt, men politiet kjenner foreløbig ikke til bilmerket eller kjennetegn.
12.Det er vanskelig å finne spor efter de savnede fjellklatrerne.
13.Det virker som om EF er svært interessert i å komme tilbake til normale forhold, sier Paulsen, som ikke legger skjul på at det er EFs håndtering av fisket som har ledet Norges forhold til fellesmarkedet inn på et dårlig spor.
14.Dette er en bred løype med to eller tre spor og den viktigste utfartsløypa for oss som bor i strøket.
15.Efter den retoriske fase i vår, er debatten om helsetjenesten kommet inn i et riktigere spor.
16.Et av de mest interessante aspektene ved CD, er at enkelte artister lager spesialversjoner av sine låter, eller legger ekstra spor på disse utgivelsene, sier Østli.
17.Et vellykket" datainnbrudd" setter ikke spor efter seg, sier fagfolk.
18.Et vellykket datainnbrudd setter ikke spor efter seg, sier Helge J. Størkersen i Industriens sikkerhetsutvalg til Aftenposten.
19.Farlig å nevne, mumler Viggo, og setter skynnsomt på et spor fra" Æille"...
20.Foreløbig har politiet ikke noen sikre spor å gå efter, men vi regner med at tipsene vil strømme inn efter offentliggjøringen av bildet som ble tatt av ham idet han gjennomfører ranet i banken, sier avdelingssjef Leif A. Lier ved Oslo politikammers personalavsnitt til Aftenposten.
21.Hadde flere byttet ut mengdetreningen med teknisk trening istedenfor å slite seg frem mil efter mil, ville det kanskje blitt morsommere å gå også, mener Bjørn, som har et smil og oppmuntrende ord til alle som krysser hans spor.
22.Har De funnet et spor ?
23.Har aldri gått i så fine spor før jeg, sa Dag Neegaard fra Aslia, som gikk 7mila for første gang og gikk til topps i klasse M3 og kom inn på tredje beste tid totalt.
24.I byens gamle trikkestall håper vi å kunne føre 2530 bedrifter på rett spor, sier seniorkonsulent Erik Moe i ASEV.
25.I en slik situasjon ville det være naturlig for Varstein å søke hjelp hos noen han kjente her nede, og der har vi et spor.
26.Ikke det spor !
27.Jeg gikk rolig og byttet spor noen ganger, men han ville ikke forbi, sa Aketun, som også prøvde det motsatte.
28.Kanskje også de kommer til å sette varige spor efter seg i det norske kulturlandskap, sier formannen i den polsknorske kulturforeningen, Jacek Juniszewski.
29.Likevel skifter stemninger endel fra spor til spor på platene dine.
30.Men hva kapasiteter som Clara Tschudi og Clara Bergsøe rundt århundreskiftet sa om Magdalene Thoresens forfatterskap, har ikke satt noen spor efter seg i et litteraturhistorisk verk som f.eks. Bull og Paasche.
Your last searches