Norwegian-English translation of sprukken

Translation of the word sprukken from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sprukken in English

sprukken
allmenn? cracking
Synonyms for sprukken
Similar words

 
 

More examples
1.Hvis hunden blir gående med en sprukken klo, vil det kunne bli en varig skade i festet i klovollen.
2.Med alle blikk vendt mot seg teller den gamle mannen med høy og sprukken stemme opp posene forat alle skal vite nøyaktig hvor mye som er til fordeling.
3.Det viste seg å være sprit fra en sprukken gummislange i produksjonsutstyret til" fabrikken".
4.Dette er visseleg eit stort og innfløkt saksforhold, men til illustrasjon kan vi nemne den type frustrasjon vi kan oppleve når nokon med sorgtunge auge og sprukken røyst dagleg spør oss kor vi har det som verst idag (slik opplegget var i ein svensk fjernsynsfilm om vanskelege skoleungdommar ei tid tilbake).
5.Et svakt ledd i det avanserte automatiske produksjonsutstyret var nemlig gått i stykker, og sprit rant ut gjennom en sprukken gummislange.
6.Mot slutten av karrieren fikk stemmen hennes en spesiell, sprukken kvalitet som mange idag forbinder med" Lady Days" sang.
7.Og arbeidet med skaut og drag sliter på sår og svir i sprukken hud.
8.Sprukken i huden og bred i favnen sitter" Alma", 90 cm i diameter, og ønsker publikum velkommen til Galleri Kampen.
Your last searches