Norwegian-English translation of stad

 
 

More examples
1.Den nå 70årige diktaren har ei forunderleg evne til å setja seg i barns stad, utan å falle for freistinga til å etterape" barnespråk", skriv Torbjørn Børte i si melding av JanMagnus Bruheims barnediktbok" Bekken syng".
2.Herre min Gud, hvad den månen lyser, se, hvilken glans utöver land och stad.
3.Romerbrev" er gjennomsyret av Ernst B.s kjærlighet til Den hellige stad.
4.Siden det ikkje vil merkast så mykje, bed vi om hjelp frå alle som ikkje stemmer Venstre om å tenne eit bål kvar på ein synleg stad.
5.Stad Senja" er et av de mest avanserte og kraftigste ankerhåndteringsskip som er levert til norsk offshorevirksomhet.
6.Det må raskt bli gjennomført en omfattende seismisk kartlegging av sokkelen nord for Stad, mener utvalget, og sier videre at nye områder som f.eks. Barentshavet og Mørekysten må åpnes for seismisk kartlegging og derefter for boring.
7.Havbunnen ved Stad har i likhet med 23 andre områder langs kysten en spesiell topografi.
8.Selen er sør for Stad et fredet dyr.
9.Selv om" Legona" er en god sjøbåt, bør hun komme seg rundt Stad før høststormene setter inn.
10.A / S Ivarans Rederi har inngått en avtale med Norsk Hydro om et fem års certeparti for ankerhåndteringsskipet" Stad Senja" som nylig ble levert fra Sterkoder Mek. Verksted.
11.AgerHanssen viste til at de samlede letekostnader nord for Stad kan komme opp i omkring to milliarder kroner årlig i årene fremover.
12.Alt det andre, derimot, er full og heiltrøndersk, og sørtrønderne i Tronjæms stad har endog strukket seg så langt som til å la Andreas Lunnan lede programmet, enda han bor i Steinkjer og således er nordtrønder.
13.Arbeiderpartiets Inger Lise Gjørv viste til at Oljedirektoratet har advart mot at for mange, attraktive blokker syd for Stad deles ut nå, slik at ikke oljeselskapene mister incentivet til å delta i leting nord for Stad i senere konsesjonsrunder.
14.Avtalen er gjort i Stad Seaforth Shippings navn, men skipet deltar ikke i gruppens pool så lenge certepartiet varer, og inntektene går uavkortet til Ivarans Rederi.
15.Behovet for en forsert letevirksomhet - spesielt nord for Stad - blir også understreket.
16.Boken og musicalen handler om et menneske som bryter opp fra et uholdbart liv i" Fordervelsens by" for å begi seg på vandring mot" Den himmelske stad".
17.Da hadde man også på grunn av den kraftige nordgående strømmen gjennomsøkt hele kyststripen nordover helt opp til" Stålet" på den nordligste delen av Stad, uten at dette hadde gitt nye resultater.
18.De offshoreskip som seiler i poolsamarbeidet i Stad Seaforth Shipping A / S vil utvilsomt vise svakere resultater, men dette vil delvis bli oppveiet av det nye skipet M / S" Stad Senja", slik at også offshoreskipene samlet vil kunne dekke alle sine omkostninger inkludert renter og avdrag.
19.De to savnede efter forliset av M / S" Sun Coast" ved Stad 2. desember er funnet i vraket.
20.Den evige stad forbereder påskefesten, og denne gang blir det en ekstra høytidelighet i Roma ved at Det hellige år avsluttes.
21.Den første boringen nord for Stad ble foretatt i 1980.
22.Den lever opp til sin titel handlingen utspilles i Den evige stad og brevene sendes derfra.
23.Den nå 70årige diktaren har ei forunderleg evne til å setja seg i barns stad, utan å falle for freistinga til å etterape" barnespråk".
24.Dermed ser det ut til at denne boringen, som det på forhånd var knyttet betydelig spenning til, slutter seg til rekken av skuffende borehull i området nord for Stad.
25.Det er ikke fremlagt tilsvarende tall for ressurspotensialet nord for Stad.
26.Det faktum at man allerede har påvist betydelige oljereserver på Haltenbanken styrker mulighetene for at det første utbyggingsprosjektet nord for Stad kan komme i Tyrihansområdet.
27.Det hele skjedde utrolig raskt, og fra den første bølgen kom og til skipet forsvant i havet må det ha tatt ca. 20 minutter, fortalte skipper Lars M. Tveit fra Strandvik under sjøforklaringen efter lastefartøyet" Sun Coast" som forliste utenfor Stad søndag 2. desember.
28.Det må dessuten raskt bli en overgang til helårsaktivitet nord for Stad.
29.Det opplegget for leting sør for Stad vil vi sterkt advare mot, slik som Oljedirektoratet gjør.
30.Det understrekes at det fortsatt vil være behov for noen store båter, særlig på Finnmarkskysten og ved Stad.
Your last searches