Norwegian-English translation of stammer

Translation of the word stammer from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stammer in English

stammer
medisin - mannnoun stammerer, stutterer
  medisin - kvinnenoun stammerer, stutterer
Anagrams of stammer
Examples with translation
Mange engelske ord stammer fra latin.
Dette ordet stammer fra latin.
Disse tekniske begrepene stammer fra Gresk.
Similar words

 
 

More examples
1.Blodig sommer" er den bloddryppende norske tittel på denne psykologiske thriller fra Frankrike, den stammer egentlig fra en kriminalroman av Sebastien Japrisot.
2.Derefter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, av alle folk og tungemål.
3.Ingen av disse stammer fra offentlige arkiver.
4.Prioritetsnotat" står det på første side, og det stammer fra sekretariatet for nordisk kulturelt samarbeide under Nordisk Ministerråd.
5.Sitatet stammer fra Arbeiderpartiets kommunalråd Tove Heggen Larsen og er hentet fra Oslo bystyres debatt om tomtespørsmål for nytt IBMbygg 28 / 482.
6.Tid for ømhet" har vunnet elleve Oscarnominasjoner, ikke verst for et debutarbeide som riktignok stammer fra en fjernsynsveteran.
7.(NTBs medarbeider) Mundal, den lille bygda ved Sognefjorden, hvor demokratenes visepresidentkandidat, Walter Mondale stammer fra, fikk et 60 sekunders direkte innslag på amerikansk fjernsyn igår.
8.(UPI) Enheter fra hæren og politiet gjennomførte i februar et fem dagers herjingstokt i Wajirdistriktet i det nordøstlige Kenya, hvor de drepte mer enn 300 medlemmer av degodiastammen og brente ned tusener av hjem i en operasjon som tar sikte på å utrydde en av landets minste stammer, sa to talsmenn for distriktet, et bystyremedlem og en representant for Kenyas nasjonalforsamling igår.
9.Angrep på Vesten hører til unntagelsene i vår samling, og de stammer ikke fra bulgarske tegnere.
10.Anslagsvis halvparten av all forurensning i Nordsjøen kommer fra kilder som ligger på land, resten stammer fra avfall som dumpes til havs, olje og annen forurensning, sier miljøvernminister statsråd Rakel Surlien til NTB foran en to dagers konferanse av åtte Nordsjøstater som i dag trer sammen i Bremen.
11.De problemer Statens Pensjonskasse har idag, stammer for en stor del fra gjennomføringen av et effektivitetsprogram som ble startet i 1976, da en Arbeiderpartiregjering påbegynte en gradvis nedbygging av personalet.
12.Denne stammer fra den metodikk som lenge har preget idrettsarbeidet i Sverige.
13.Det er altså ikke slik at det stammer fra en fjellsprekk på Dovre, alt sammen.
14.Det er efter min mening ikke tvil om at papirene stammer fra offentlige arkiver, sier Herstad.
15.Det er riktig at politiet henvendte seg til diplomaten og hans kone i deres hjem, men det var i håp om å få opplysninger om hvor den falske 500dollar seddelen stammer fra.
16.Jeg er helt lamslått, stammer Anita Beate Andersen frem.
17.Jeg stammer fra en gammel idrettsfamilie, og benytter naturen flittig der jeg bor ute i Bærum.
18.Jeg tror papirene stammer fra en" motdagist" som ikke tidsnok har fått ordnet sine papirer.
19.Jeg visste at en av advokatene på kontoret var offentlig oppnevnt bobestyrer for Quislings bo, og da skjønte jeg at papirene opprinnelig stammer fra påtalemyndighetenes innsamlede materiale, sier Dahl til NRKDagsrevyen.
20.Kravet stammer fra venstrefløyen i tjenestemannsforbundet, som gjerne vil velte den borgerlige regjering, sier finansminister Albert Gudmundson.
21.Livbåten stammer fra et dansk skip som forliste. jeg fikk kjøpt den i Sverige for noen år siden.
22.Mesteparten av den norske befolkning er innflyttere i et bysamfunn, de har ikke sine røtter der, og oppsøker rastløst stedene som besteforeldrene stammer fra.
23.Mine foreldre kom fra forskjellige stammer og vi levde i en del av landet hvor ingen av deres sprog ble talt.
24.Mye stammer som sagt fra morfars dager, mens andre ting er ført inn i familien efterhvert.
25.Også mine opplysninger stammer fra pressekretser, men jeg har ingen bevis som bekrefter at påstandene er korrekte.
26.Selv om det har vært drevet evangelisk misjon i ØstAfrika i 150 år er det fremdeles stammer og folkegrupper som er uberørt av evangeliet.
27.Sårskadene stammer som regel fra flaskeskår.
28.Ut fra de delene av samlingen jeg har sett, kan jeg likevel bekrefte at materialet stammer fra flere forskjellige steder, sier Dahl.
29.Vi føler oss fremdeles som et europeisk selskap fordi over halvparten av våre ansatte, investeringene og omsetningen stammer fra det europesike marked.
30.Vi har nå undersøkt delene som hang fast i trålposen, og vi kan nå med sikkerhet si at disse stammer fra et fly fra krigens dager.
Your last searches