Norwegian-English translation of stamming

Translation of the word stamming from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stamming in English

stamming
medisinnoun stammering, stammer
Similar words

 
 

Wiki
Stamming er en talevanske og en kommunikasjonshemming. Omkring 40 000 nordmenn har taleflytproblemer, eller stamming, som man til daglig kaller det. Den oppstår som regel i 2-5-årsalderen.

More examples
1.Hittil har stamming vært lite diskutert og i den grad man har tatt emnet opp, er det på behandlingssiden.
2.Stamming er et problem som ties i hjel.
3.En som føler stamming som stor begrensning, engster seg for å tale, føler seg bundet og forknytt sammen med andre.
4.Folk forbinder ofte stamming med mystikk og komikk, opplyser Ingrid Liv Rage fra Hinna.
5.Hun er med i styret for Norsk interesseorganisasjon for stamming (NIFS) sentralt, og formann i lokalgruppen for Rogaland, som hun forøvrig var initiativtager til.
6.Mange forsøker å skjule sin stamming ved å unngå spesielle ord.
7.Selv inndeler hun dem i to grupper : de som føler stamming som kontaktbegrensning, og de som stammer, uten at det føles særlig begrensende.
8.Spesielt bør folk i serviceyrker være oppmerksomme på stamming som problem, mener Ingrid Liv Rage.
9.Stamming er en lunefull talesvikt, ikke talefeil.
10.Stamming er ofte svært bestemmende for senere yrkesvalg.
11.Under et Oslobesøk fulgte hun opp med en spørrerunde av 150 tilfeldig valgte personer på gaten om hva de visste om stamming.
12.Bare en påfallende stamming gav antydning om sprekker i rustningen.
13.De kan bidra til å øke stammingen, eller det motsatte, sier Solveig Slinde, en av logopedene som behandler stamming på Bretvet senter for logopedi.
14.Det hele kan ende med at avisens sjefredaktør Johnny Stamming og styreformann Lars Ragnar Hellsten kan bli stilt personlig til ansvar for pengene.
15.Dette skyldes ikke bare hans åpenbare kunnskaper, hans tydelige humoristiske sans, men også at han ved å stille opp slik for åpent kamera har gjort en bragd for alle dem som opplever stamming som et problem.
16.GHTs direktør Johnny Stamming har sagt opp sin stilling i protest mot at eierne ikke vil satse mer penger, men fortsetter som sjefredaktør.
17.Kombinasjonen konge og stamming var vanskelig.
18.Man regner med at ca. en prosent av befolkningen opplever stamming som et problem.
19.Sjefredaktør Johnny Stamming i avisen sa mandag kveld til Aftenposten at henvendelsen til MediaInvest var ukjent for ham.
Your last searches