Norwegian-English translation of statskasse

Translation of the word statskasse from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

statskasse in English

statskasse
allmenn? Treasury
Similar words

 
 

More examples
1.Aksjetegningen vil innbringe den britiske statskasse nær 40 milliarder kroner netto.
2.De ekstra bensinpengene er ment å skulle fylle opp de 5,5 milliarder francs som den franske statskasse går glipp av efter at Brusselkommisjonen erklærte at den nye franske tobakkavgift stred mot EFs regelverk.
3.Det var et prosjekt som kostet den franske statskasse over 500 millioner franc rett ut av vinduet, og det var adskillig både regjeringen og Elfmiljøet gjerne ville holde skjult.
4.For statskasse og boligsøkende blir det et fett om skattefritak gies for renter eller avdrag.
5.Men om regnskapet nå faktisk skulle gå i disfavør av den svenske statskasse, er heller ikke det sakens alvorligste side, i våre øyne.
6.Nederland har 4 prosent som av matvarekurven i Haag bare gir vel 10 kroner til landets statskasse.
7.Nå, da Sveriges statskasse er bunnskrapt ned til treflisene, da kommer man på at nordmennene, ja, nordmennene, de har råd til å betale !
8.Samtidig lovet han støtte fra den nasjonale statskasse til bøndene.
9.Da vil pengene tilkomme vedkommende statskasse.
10.Derfor nedsettes alkoholprosenten fra 45 til 40, og det betyr at beskatningen av flaskene faller, slik at den eneste som taper på det kommende prisfall, blir den danske statskasse.
11.Det ble også understreket at Danmark ikke kunne erstatte eventuelle store økonomiske tap for Grønland fra sin egen statskasse.
12.Mangfoldige milliarder franc i direkte økonomisk bistand fra den franske statskasse - i tillegg til utgiftene til militærbasene med tilsammen innpå 30 000 mann.
13.Men bare omkring 40 prosent av denne hjelpen har nådd den syriske statskasse, hovedsakelig fra SaudiArabia.
14.Men her ligger femti millioner dollars i uinnfattede diamanter som er stjålet fra den tsjekkoslovakiske statskasse, pengene skal brukes til et omfattende spionnett som nazistene vil bygge opp.
15.Selvsagt tar de franske statskasse sitt - 32 prosent, ved siden av de 14 prosent som går til selve driften av lotteriet.
16.Tom statskasse, ubetalt gjeld og et desillusjonert folk som overlever bare på grunn av en selvstendig undergrunnsøkonomi.
Your last searches