Norwegian-English translation of steil

Translation of the word steil from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

steil in English

steil
allmenn? steep
Anagrams of steil
Similar words

 
 

More examples
1.Vi vet at", sier han i steil indikativ, og tilføyer noe jeg slett ikke visste, eller endog anser som høyst tvilsomt.
2.Fortsatte kampvoteringer av denne art kan bare bidra til å gi Sovjet inntrykk av at de kan oppnå mest ved en steil holdning, sa Willoch.
3.Gromykos holdning blir betegnet som" steil".
4.I en uttalelse om listeforbund fra Oslo Senterparti antydes at en steil holdning fra Høyres side vil få følger for regjeringssamarbeidet.
5.I talen, slik den ble referert av telegrambyrået Tass, hadde Tsjernenko bare en summarisk gjennomgang av utenrikspolitikken noe som var ventet efter at han i Pravda mandag skisserte en fortsatt steil linje overfor USA.
6.Jarl har funnet frem til en åndsfrende, en annen steil individualist som er bonde på en avsides gård.
7.Men det betyr detaljer om privatliv, og der er Åge steil.
8.Men kravet er koblet med steil uvillighet til å la LO gjøre utspill for å få til en løsning i konflikten.
9.Mot lutheranismen og dem som ville ha en frikirkelig tilnærmet statskirkeordning, sto legpredikantene og deres grupper i steil opposisjon.
10.Og på det punkt er bedriftsledelsen steil.
11.På pressekonferansen sa Skytøen at hvis motparten fortsatt viser seg like steil som hittil blir det streik.
12.Samtidig er det på norsk hold mottatt signaler om at kanskje ikke hele den svenske regjering inntar en like steil holdning i beredskapslagersaken som energiminister Dahl.
13.Skal jeg finne ut av dette, må det nok skje her, sa Turi til seg selv da hun rundet en steil odde og styrte inn viken.
14.Steil, kompromissløs i sine holdninger, til tider meget ubehagelig.
15.Tsjernenko skal ikke ha vist seg synderlig mindre steil, efter det som er kjent om samtalenes forløp.
16.Vi har ikke gitt opp håpet ennå selv om kommunen har vist en meget steil og negativ holdning.
17.Vi møter en steil holdning i mange kommuner, og der ser ut som det også er store problemer internt flere steder med å få inngått avtaler.
18.Årsrapporten fra energiministeriet gir en forklaring på hvorfor regjeringen har inntatt en såpass steil holdning til kravene fra grubearbeiderforbundet.
19.Det kan ha sine fordeler på eksportmarkedene å være firkantet i betydningen punktlig, men ikke å være steil.
20.Chaplin var altså steil overfor sine medarbeidere, og temmelig intolerant.
21.Det gir bare Sovjet ytterligere grunn til en steil holdning til nedrustningsforhandlingene når angrepene ensidig rettes mot USA, fremholdt statsministeren.
22.Eller er det selve fjellet som løfter seg, er det en steil blånut som skimtes i skyhvirvelen, som stiger majestetisk, trekker kappen om seg og forsvinner igjen i en sydende ingenmannshimmel der sne og vind forvirrer hverandre ?
23.Et lite ansikt med fine trekk, den korte rette nesen ga det et anstrøk av steil selvrådighet, et inntrykk som ble forsterket av at hun bar sitt nydelige sølvgrå hår glatt inntil hodet og samlet i en adstadig gammeldags topp på issen.
24.Jeg er ikke så steil, forsikrer Høyrepolitikeren.
25.Men hennes beste dikt lyser av" en steil og stille ro" som det står i det kanskje aller mest kjente, det om hestene i regnet.
26.Om sosialpolitikk alment er ansett som såkalt mykt felt, kan fru OlsenHagen neppe betegnes som særlig" soft" ; hun er snarere steil, hard og nokså lite innstilt på brede politiske løsninger.
27.Statssjefen virket like steil som før, like avvisende til kravene fra både svarte og hvite om slutt på raseskillepolitikken.
28.SydAfrika skal fortsatt styres av det hvite mindretall, sa en steil president Pieter Botha igår.
29.USA har vist en meget steil holdning til ulandenes ønske om å se en ny økonomisk verdensorden som en forutsetning for kvinners utvikling, og har fått følge av en del vestlige land.
Your last searches