Norwegian-English translation of stelt

Translation of the word stelt from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stelt in English

stelt
allmenn? prepared
Synonyms for stelt
Derived terms of stelt
Anagrams of stelt
Similar words

 
 

More examples
1.Det er dårligere stelt med visse former for frihet, så som ytringsfrihet og pressefrihet, i Zimbabwe idag enn hva tilfellet var under Ian Smiths regime, hevdet i helgen to biskoper overfor Høyredelegasjonen som er på rundreise i det sydlige Afrika.
2.Hvis Sang og Musikkrådet har stelt seg slik at de ikke har orden i sin økonomi efter den kolossale ekspansjon organisasjonen har gjennomlevet i løpet av få år, er dette et problem jeg ikke kan ordne opp i, sier Lars Roar Langslet.
3.Og naturligvis blir det også stelt istand litt ekstra til sjøfolk som måtte være ute i jule og nyttårshelgen.
4.1950årene hadde sine" sinte, unge menn", som aggressivt vendte seg fra alt de eldre generasjoner hadde" stelt istand".
5.Aas, som er 38 år gammel, har hele tiden efter at han gikk ut fra Norges Handelshøyskole stelt med finanser, og han legger også vekt på de økonomiske sidene ved avtalen med Idrettsforbundet.
6.Alt dette er uerstattelige museumsgjenstander, samlet og stelt på fritiden gjennom flere år.
7.Begrepet har i årevis vært anvendt av og om personer som har stelt med den form for påvirkning det kan være grunn til å mistenke Arne Treholt for - politisk påvirkning, kan hende efter oppdrag og muligens også mot betaling.
8.Byen er stolt av sin Arena, og fra middelalderen av har den vært passet på og stelt med av sine borgere.
9.DET spiller efter vår mening liten rolle om andre tidligere kan ha stelt istand lignende konstitusjonelle forviklinger.
10.De oppgaver jeg har stelt med, er utvikling, planlegging og strategi.
11.De røde og hvite fartsuhyrene blir stelt med som små barn.
12.Der skogen blir stelt og tatt vare på, er det større muligheter til å overleve når tørken strammer grepet om alt levende.
13.Det er grunn til å frykte at både Bjørnstjerne Bjørnson og vår skattelovs salige fedre ville rotert i sine graver, om de visste hva efterkommerne har stelt til, særlig i de siste tiår.
14.Det er mye nifst og galt i Norge, og det meste av det har Arbeiderpartiet stelt i stand fremst på grunn av en moralsk svikt.
15.Det lå omgitt av gjennomsiktige vegger, ble stelt av spesialister og elskelige mennesker.
16.Det meste av det som var igjen når slaktet var stelt istand, kunne gå i pølsene.
17.Det må være ynkelig stelt i en nasjon som må ha et menneske sittende i et fengsel i VestBerlin som et bevis og et symbol på at den engang var med på å knuse nazityskland.
18.Det var dårlig stelt i aprildagene i 1940.
19.Dette har strukket seg over en årrekke, og man har idag ingen oversikt over hvilket materiale som er blitt overlatt til den annen side, sa statsministeren, som understreket at" grå soneavtalen" bare er en av de sakene Treholt har stelt med.
20.Don og Lloyd har stelt fint med gravene deres på den vakre kirkegården - der 75 prosent av navnene har norsk klang.
21.Du verden så mye krøll du har stelt istand, skøy (t) eren Bill Koch !
22.Efterforskerne, ordenspatruljene, stasjonsledelsen og de som tradisjonelt har stelt med forebyggende arbeide i skolen eller forestått kontakten med barnevernet, fritidsklubber etc.
23.Eller er det noen som har stelt til bråk lenger nede ved en eller annen av de mange ambassader ?
24.Elverum (NTB) En 42 år gammel gårdbruker fra Folldal er tiltalt for dyremishandling efter at han har stelt dyrene sine slik at over 90 geiter og to sauer døde eller måtte avlives.
25.Emilie hadde frokosten klar, Gerd hadde stelt seg og gutten, satte seg ved bordet.
26.Er det da så dårlig stelt med inntjeningsevne og fornyelsestakt at de statlige myndigheter snart får rett i at Oslo mest minner om en halt elefant på stylter ? !
27.Et ellevilt, farvesprakende sang og musikkshow som bare filmbyen Hollywood kunne ha stelt istand, gav verden en sjokkopplevelse i lyd og bevegelser og hele farveskalaen i samfulle tre timer.
28.Et røft gammelt hus man har stelt pent med, men som er slitt av mye liv.
29.For det første Romsås som klisjemessig" riktig" symbol på all den faenskap Arbeiderpartiet har stelt til i EfterkrigsNorge, og for det annet i bruken av en kjent sak ?
30.For en uke siden ble flere sekssyv år gamle urner funnet i et rom i kirken, og der hadde de stått i mange år mens de pårørende hadde stelt de tomme gravene på kirkegården.
Your last searches