Norwegian-English translation of stengel

Translation of the word stengel from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stengel in English

stengel
allmenn? front of the foot
Synonyms for stengel
Derived terms of stengel
Similar words

 
 

More examples
1.Noen lar planten visne helt ned, setter den mørkt på et sted med 1215 grader og tar den ikke frem igjen før ny lang stengel er i gang ?
2.De rosa porselensblomstene sitter i en liten skjerm hevet på en lang, bladløs stengel.
3.En dag skal høyere sol smelte sneen til vann - og vannet skal reise stengel og blad efter hvilens tid.
4.En lang stengel fra hvert blad fører ned til en rotstokk der planten er forankret i mudderet.
5.Epipactis phyllanthes med sine beskjedne, hvitgrønne blomster på blek stengel ca. ti centimeter over bakken, og med smale, grønne blad oppunder.
6.Genteknologien er allerede blitt en rutine for å utvikle matplantesorter som passer til jordsmonn, temperatur, fuktighet, og som gir større avling på samme stengel.
7.Lillian Borch, Dagny Stengel og Randi Saur.
8.Omtrent ti centimeter høy, med knortet, krypende stengel og opprette grener.
9.Senere får den kraftig stengel opp til en meter høy, og en hvit dekorativ blomsterskjerm.
10.Slyngplanter svinger stengel eller grener omkring en tråd eller en støtte, f.eks. humle.
Your last searches