Norwegian-English translation of stengsel

Translation of the word stengsel from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stengsel in English

stengsel
botanikknoun stalk, stem
  allmennnoun fence
  stakittnoun fence, enclosure, fencing
Synonyms for stengsel
Derived terms of stengsel
Similar words

 
 

More examples
1.Det er ikke sammenheng i Riksadvokatens argumentasjon når han på den ene side sier at mistanken om at Hilmar Reksten hadde bygget opp en utenlandsformue var usikker og ikke kunne være et stengsel for garantier fra GI, mens han på den annen side sier at det var et alvorlig brudd på opplysningsplikten fra Johan Rekstens side at han ikke ga opplysninger om en slik formue.
2.Et generasjonsskifte på begge side av det som før kunne virke som en mur, det vil si hos såvel NSF som produsentene, har ført til en rasjonell nytenkning som bidrar til å rive ned det omtalte stengsel, som tidligere kunne være en hindring for det beste samarbeide.
3.Og det er ingen opplagt sak at fylkesgrensen dem imellom bør betraktes som skille eller stengsel når det gjelder planleggingen på disse vesentlige felter.
4.Og når portrettene kappes om å nå taket, som likevel tross alt er et stengsel, er det en glad happening.
5.TVERT imot kom den til å fungere som et effektivt stengsel for bedrifter som hadde behov for ekspansjon.
6.Vi må kunne prøve ting - og forkaste dem, hvis vi finner ut av at tingene vi har skaffet oss, blir et stengsel for oss i stedet for den støtten vår felles hverdag trenger.
7.Adkomsten ble rett og slett så problematisk at anleggsarbeidene i realiteten virket som et stengsel av den adkomst som kundene ble henvist til å benytte.
8.Det er så tungvint at det er et stengsel for fremskrittet, mener noen.
9.Landegrensene må ikke være noe stengsel.
10.Men i praksis er den intet stengsel mot forandringer.
11.Minnene fra 1965 danner fortsatt et psykologisk stengsel for normaliseringen mellom verdens folkerikeste og verdens 5. folkerikeste nasjon.
12.Tilbake blir et brennende ønske om å bryte ut av det åndelige stengsel menneskers fem sanser pr. automatikk setter.
Your last searches