Norwegian-English translation of steril

Translation of the word steril from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

steril in English

steril
dyradjective infertile, barren
  medisinadjective sterile, infertile, barren
  antiseptiskadjective sterile, aseptic, free from infection
Synonyms for steril
Derived terms of steril
Anagrams of steril
Similar words

 
 

Wiki
Steril er flertydig, og kan bety: - Steril (bakteriefri) - Steril (ufruktbar).

More examples
1.Det er vanskelig for en person med kreft å forstå at døden kan inntreffe, men at en mannlig kreftpasient blir steril, er lettere å akseptere.
2.Formannsjobben er en tvangstrøye, og norsk politisk debatt er steril, sier Henriksen, som gir inntrykk av rutinert åpenhet og uttrykk for seriøst gjennomtenkte standpunkter.
3.Om vi tar imot tilbudet ; kan vi være garantert mot at guttungen får kusma i voksen alder med tilhørende frykt for å bli steril ?
4.De som bruker flere enn 2 injeksjoner med insulin pr. dag skal også få en steril sprøyte hver gang ved bekreftelse fra lege.
5.De som bruker flere enn to injeksjoner med insulin pr. dag skal også få en steril sprøyte hver gang ved bekreftelse fra lege.
6.Den markerer en forurenset del og en steril del.
7.Den tidligere verdensmester Mikhail Botvinnik, som oppdaget Kasparov for elleve år siden og tok ham under sin beskyttelse, har helt åpent omtalt Karpovs ideer som" like fruktbare som en steril kvinne".
8.Det er en tragedie å bli steril i tenårene, man ødelegger så mye for seg selv.
9.Det er for det meste steril blokkbebyggelse her.
10.En inspeksjonstjeneste for kontroll av medisiner, samt en produksjonsenhet for fremstilling av steril væske, dette er to helseprosjekter som NORAD nå vil overveie å sette i gang på Sri Lanka.
11.Formannsjobben er en tvangstrøye, og norsk politisk debatt er steril, mener Unge Høyres nye leder, Kai Henriksen.
12.Han føres så over i en steril, spesiallaget pose for til sist å føres ut av teltets" rene" sone til et ventende" rent" kjøretøy som bringer soldatene ut av det kjemisk forurensede området.
13.Hun fant det aktuelt å utforske hvordan faunaen var oppstått på en oseanisk øy det vil si en øy som var oppstått ved vulkanutbrudd fra havets bunn og som måtte være helt steril fra begynnelsen.
14.Hvorfor skal de som bruker bare en insulininjeksjon pr. dag få en steril sprøyte hver gang ?
15.I Komsomol betegnet han den politiske tenkning som steril.
16.I stedet har vi lagt oss til en steril gigantomani.
17.Kjedelig og grått har han tidligere kalt sitt moderparti, og norsk politisk debatt er både steril og stereotyp, skal vi tro 27åringen fra Ski.
18.Noen diabetikere skal få steril sprøyte hver gang, andre ikke !
19.Norsk politisk debatt er på mange måter veldig steril og stereotyp, og det virker hemmende.
20.Når det gjelder planene om en produksjonsenhet for fremstilling av steril væske, så har vi sett det som nyttig om landet kunne produsere mer av dette selv, fremfor å importere i dyre dommer, slik tilfellet er idag, sier Bergrav.
21.Og jo flere betennelser man får, jo større er faren for å bli steril.
22.Rektor Skjevesland spurte om man i sin iver efter å være" sentral" har markedsført en noe for steril, anmassende forkynnelse, som lite biter på moderne materialister.
23.Spisesalen i steril plast ble ominnredet.
24.Årsaken var at cellegiftbehandlingen han gjennomgikk for kreften kunne komme til å gjøre ham steril.
25.De skulle sagt steril, lærer.
26.Vi ønsker ikke at konferansen i Stockholm bare skal komme frem til" kosmetiske" resultater, og har derfor forpliktet oss til å gå inn for grunnleggende tiltak, sa Frøysnes, og fremhevet at konferansen ikke må få lov til å gli over i en steril og uproduktiv utveksling av synspunkter.
27.Allikevel viser resultatene to forskjellige verdener - den ene steril, den andre subtil.
28.De som får kunstig inseminasjon, er barnløse par hvor mannen er steril på grunn av dårlig sædkvalitet eller av andre årsaker.
29.Den slitte gamle bamsen er god å kjenne på for et lite barn hvis innredningen hjemme blir for kald og steril.
30.Dette er det moderne Skandinavia bildet, og der hører også med forestillingen om sosialdemokrati og en gjennomregulert, litt steril tilværelse, med de særegenheter som et slikt avansert utviklingstrinn fører med seg, det som i en amerikansk kritikers ord er blitt oppsummet med" sex, suicide and socialism".
Your last searches