Norwegian-English translation of stil

Translation of the word stil from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stil in English

stil
allmennnoun handwriting, writing
  forfatternoun style
  typografinoun fount
  skriverinoun style
  kunstnoun style
  oppførselnoun style
Synonyms for stil
Derived terms of stil
helt stille, arbeidstilfelle, stilig, igjen stille til rette, tilbakestille, tilbakestillende, avbestilling, baderomstilbehør, bestille bord, forhåndsbestille, bestille plass, bestille rom, bestilling, bli innstilt på grunn av regn, blikkstille, busende livsstil, destillasjonslokale, destillatør, destillere, det var dødsstille, direktørstilling, dukketeater forestilling, død ved et ulykkestilfelle, dødsstille, stille noen for retten, fabrikkfremstilt, fiendtlig innstilt, forestille, forestille seg, forestille seg på forhånd, forestilling, forsikringstiltak, forstille seg, spørsmålsstiller, framstille, framstille klart, framstille uriktig, framstille seg selv som, framstilling, fristilt
fristille, fristillingserstatning, fristil, ekteskapstilbud, grafisk fremstilling, holde stille, halvfet stil, hevde sin stilling, hukende stilling, i sammenbruddstilstand, i ro og stillhet, i stillhet, inredningsstekstiler, innstille, innstilling, innstillings-, innstillsom, innta en... stilling til, jevnstille, jevnstilt, jugendstil, komme til en stillstand, kursivstil, ligge stille, likestille, likestilte, livsstil, lyrisk stil, målebestilt, med smakstilsetning, mistilpasset, mistilpasset person, mistilpasning, mistillitsvotum, nødstilfelle, omstille seg, omstillbar, uriktig framstilt, utilfredsstillende, pastille, peristil, pistill, poengstilling, presedenstilfelle, romansk stil, sikkerhetstiltak, sammenstille, sammenstilling, sidestilt, sitte stille, skriftstiller, skriftstilleri, skrive med trykkstil, beskyttelsestilskudd, slagstilling, smakstilsetning, smertestillende, smertestillende middel, stå på stilk, stå stille, stille, stille diagnose, stille mot, stille fram, stille refleksjoner, stille i nærheten, stille i system, stille i forbindelse, stille i skyggen, stille i lyskasterlys, stille i utsikt for, stille inn, stille inn på forhånd, stille for krigsrett, stille noen i en vanskelig situasjon, stille nært, stille om, stille på kant, stille på skrå, stille på snei, stille seg… til, stille seg i kø, stille seg inn hos, stille seg opp, stille som motsats, stille inn en scene, stille til forvirring, stille i uorden, stille tilbake, stille opp, stille på geledd, stille opp som kandidat, stille ut, stille for retten, stillbar, stilling, stilett, stiletthæl, stilettkniv, stilfullhet, stilisere, stilist, stilistisk, Stillehavet, stillet, stillende, stillesittende, stillestående, stilleben, stillhet, stilløs, stillsom, stilsats, Stilton, stilk, stilket, strategisk stilling, syntetisk fremstilling, tabelloppstilling, tannstilling, telegramstil, tilfredsstille, tilfredsstillende, trykke med halvfet stil, tvangsforestillinger, tyst og stille, unntakstilstand, ungkarstilstand, oppstilling, oppstilling for sykevisitt, utstille, utstiller, utstilling, utstillingsobjekt, utstillingslokal, velvillig innstilt mot, vanforestilling, våpenstillstand, være bestilt, være til ens tilfredsstillelse, være tilfredsstilt, være stille, være velvillig innstilt til, vindstille, anstille, avbestille, bestille, blottstille, fininnstille, forhandsbestille, forstille, fremstille, henstille, jamstille, omstille, pantstille, sidestille, stile, stilne, stiltre, tidsinnstille, tilstille, trollstille, tverrstille, arbeidstillatelse, bestille i forveien, bestille på nytt, bestilt, bladstilk, blomstrende stil, borgermesterstilling, destillasjon, destilleri, fiendtlig innstilling, forstillelse, fremstille igjen, fremstille kunstig, fremstilling, ikke tilfredsstille, innstilt, instilling, kastiljansk, ledig stilling, liggende stilling, likestilling, mistillit, nullstille, ny fremstilling, ofte stilte spørsmål, omstilling, oppstilling i tabellform, oppstilling på linje, over Stillehavet, pastill, problemstilling, prøveforestilling, sidestilling, skråstilt, sløvhetstilstand, still, still-, stillas, stille i kø, stille til skue, stillehavs-, stilletiende, stillferdig, stilliss, stillstand, stilltiende, særstilling, tekstil, tekstil-, tekstilhandel, tekstilindustri, tilfredsstillelse, tilfredsstillhet, tilfredsstilt, tvangsforestilling, utilfredsstilt, utstillingsfigur, utstillingsvindu, utstilt, varietéforestilling, vrangforestilling, sinnstilstand, forstilt, ta stilling til, alderstillegg, stille forslag om, tidsinnstilt bombe, urforestilling, sidestilt med, ferdigstilt, stilongs, gå/stille seg i bresjen for, stillfarende, blottstilt, ulykkestilfelle, halspastill, stilfull, forestilt, jamstilt, likestilt, i telegramstil, nødstilt, gi en forestilling, holde en forestilling, utstillingslokale, landstilhørighet, stilket svulst
Anagrams of stil
Examples with translation
Forfatteren har en vakker stil.
Similar words

 
 

Wiki
STIL er forkortelse for to fleridrettslag - Sandane Turn og Idrettslag - Stryn Turn & Idrettslag.

More examples
1.Dette er absolutt den aller viktigste regelen, for du kan skrive en feilfri og god stil og likevel stryke hvis du bommer på oppgaven.
2.Fever Swamp" av Bill T. Jones til Peter Gordons musikk, danses av ensemblets menn, mens Todd Bolenders" Still Point" er et moderne verk i klassisk stil til Debussys toner.
3.Fiinbeck og Fia" er et underholdende blad på grunn av sin egenartede humoristiske stil.
4.Hjertetrøbbel" viser en sikker stil, klokskap og originale tanker, skjønt emnet er banalt.
5.Hvor de grønne maur drømmer" er en enkel klar og direkte beretning i halvt dokumentarisk stil om en stamme australnegre som forsøker å verge sitt hellige sted mot et grubeselskaps bulldozere på jakt efter uran.
6.Ivers" kjempet i kjent stil da han gjorde forarbeidet til begge Ranheims scoringer i cupoppgjøret mot Neset.
7.Slik oppfordrer 14årige Morgen Kristensen fra Songdalen ungdomsskole i en stil, som vant førsteprisen i en stilkonkurranse for skolens elever.
8.Stil" har vært noe eleven skrev bare for læreren.
9.Tatt av vinden" og westernlitteratur blir f.eks. omskapt til film som igjen blir til reklame som igjen blir til vår stil og idealer.
10.Til examen artium skriver kandidatene norsk stil både på hovedmål og sidemål.
11.Tur retur" og" Svart sol", som også ble vist i Venezia, er eksempler på hans" konkrete" stil, maskinlignende, båndformede metallmennesker i et abstrakt rom hvor konflikt og fare og trusel om utslettelse også får en generell og mindre entydig ideologisk karakter.
12.Alle kafeer får sin stil, og ingen vil bli maken til vår, mener Linge Bing Lorentzen, som tidligere var fritidsklubbleder på Hovseter.
13.Allerede under fascismen var stil og utformingen av miljøet et sosialt anliggende.
14.Bare herrer, selvfølgelig (!), kjole og hvitt og middager med stil.
15.Bare seng, fleiper Ingrid i den samme uvørne, humoristiske stil som da hun sa at Dollie helst ville møte de norske fotballspillerne i dusjen, da de hilste på landslaget før kampen mot Luxembourg.
16.De heftige resolusjoner er ikke foreningens stil, vi skyter ikke med kanoner, men foretrekker de mange, små skudd, erklærte formannen.
17.De vet hvor man handler, hvordan man skal sette ting sammen, og så kommer de tilbake for å komplettere sin stil.
18.Dersom Grønland 30 og 32 blir revet og erstattet med moderne bygninger, mister strøket sin spesielle stil.
19.Det er i ferd med å vokse opp en ny generasjon av initiativrike, våkne og aggressive investorer som i forhold til norske tradisjoner representerer en ny stil.
20.Det er ikke min stil, og jeg tror ikke man oppnår noe ved det.
21.Det er ingen hemmelighet at Quislingdagbøker og brev er solgt i stor stil via antikvariater.
22.Det er kommet inn en hardere stil i livsmønsteret, noe som gir seg utslag i hjemmeinnredningen med plexiglass og sort skinn.
23.Det er nødvendig og absolutt mulig å bilegge meningsforskjellene i en stil som hersker blant kamerater, gjennom konsultasjoner og forhandlinger, fortsetter Scinteia.
24.Det tok meg lang tid å bestemme hvilken stil jeg skulle velge denne gangen, sier Lars.
25.En kjapp stil behøver ikke være en dårlig stil.
26.Et trivelig innslag i bybildet i nyromansk stil.
27.Eventyrene skal være i klassisk stil, men kan ha tilknytning til både fjern og nær fortid.
28.Fin stil.
29.Folk ser ut til å like vår avslappede stil og tar det ikke så tungt om teknikken kan feile eller andre uforutsette ting kan skje i et slikt direkteprogram.
30.Gullberg har en enkel stil, den er nesten hverdagsbanal, men likevel meget gripende.
Your last searches