Norwegian-English translation of stoppe

Translation of the word stoppe from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stoppe in English

stoppe
allmennverb stop, standstill, cram, fill, stuff
Synonyms for stoppe
Derived terms of stoppe
Examples with translation
La oss stoppe her og fortsette i morgen.
Hun kan ikke stoppe dem.
Hun kan ikke stoppe ham.
Ikke la det stoppe deg.
Ikke la det stoppe deg.
Mange som har en tendens til å lyve mye, kan ikke stoppe det, og de kan lett bli fanget i en løgn som er gjort til inerti på en åpenbar sannhet.
De britiske troppene kjempet hardt, men klarte ikke å stoppe tyskerne.
Du kan ikke stoppe oss.
More examples
1.Bussuken 84" ble innledet igår og vil ikke stoppe når denne uken er omme.
2.Greenpeace" gir nå Statens forurensningstilsyn og A / S Titania en frist til 1. mai for å stoppe utslippene.
3.Gylfen"s innehaver, Ulf Melkstavik, dukker frem i døråpningen så fort man gjør antydning til å stoppe foran utstillingsvinduene.
4.Hva gjør vi når barnet vårt biter andre småbarn ?"," Hvorfor bruker barnet så mange stygge ord og svarer så frekt ?", og" Hvordan stoppe uønsket oppførsel ?".
5.Ingen kunne stoppe gullvinneren", pleier det å hete efter at en norgesmester er kåret.
6.Men dere får det aldri i verden til å stoppe igjen.
7.Utdannelsen må ikke stoppe efter endt skolegang, men må holdes vedlike i bedriften og i kontinuerlig efterutdannelse", sa avtroppende president i forbundet, Helge Holgersen, under siste landsmøte.
8.Vi har prøvd i alle år å stoppe en slik reisefordelingskasse", sier Hermann Foss i Vålerengen -" nå må vi prøve å gjøre det beste ut av en håpløs situasjon, ser det ut til".
9.Gordon" er sterk og veldig vanskelig å stoppe.
10.13tallet virker litt skummelt - jeg håper på å stoppe minst 15 scoringer, erklærer mannen som lenge har ledet kampen om Aftenpostens" Gullstøvel" det flotte trofeet vi i samarbeid med Adinor har satt opp til første divisjons toppscorer.
11.600 påmeldinger på to dager, fortsetter PRsjefen, - hun er ikke til å stoppe når det gjelder det berømmelige løp.
12.Alle bilister bør stoppe og plukke opp trafikanter som er avhengig av kollektive transportmidler for å komme seg på jobben.
13.Alle har noen fordommer når de kommer hit, efter seks uker lar vi ikke hudfarve stoppe oss.
14.Barneombudet selvsagt ikke vil (og heller ikke kunne) stoppe en debatt om" barns kår i vår del av verden".
15.Både med bomavgift og soneavgift vil det være en stor fordel for trafikkavviklingen om de fleste biler kan passere avgiftsstedet uten å måtte stoppe.
16.Da var det Audsen som var sist på ballen i et forsøk på å spille den tilbake til meg i en trengt situasjon efter at Deunk beklagelig nok ikke klarte å stoppe innlegget fra siden med foten.
17.De kunne ikke stoppe her og formulere et nytt firma og merkenavn i fred og ro ?
18.De masseproduserte satellittantennene vil stoppe prisveksten på tilknytning til kabelnett, sier Jim R. Salvador i OBOS Kabelselskap til Arbeiderbladet.
19.Den forordning EF har vedtatt (for sildefiske) omfatter heller ikke tiltak for å stoppe fisket av sildeyngel til tross for de negative virkninger slikt fiske har for gjennombyggingen av bestanden.
20.Dengang trådte Nehru og Mahatma Gandhi personlig frem og kjempet som løver for å stoppe volden mellom landsmenn, med fare for sine liv.
21.Det, sa hans drikkebror, er det jeg liker ved den fyren, han vet når det er på tide å stoppe.
22.Det blåste storm i området" Vinland" ligger onsdag, og det var ikke mulig å ta seg ombord i plattformen for å vurdere nærmere hvordan man kan stoppe utblåsningen.
23.Det bør her tilføyes at brosjyren advarer mot å stoppe bruken av et preparat som man av helsemessige årsaker er avhengig av å bruke regelmessig.
24.Det er imidlertid for sent å stoppe utbyggingen, sier formann Sigmund Holme i Oslo krets av Norsk Kolonihaveforening.
25.Det er jo reint for mye, men sånt er ikke til å stoppe når det først har begynt å rulle, sa Øyvind Klingberg da festfyrverkeriet ved 01tiden natt til søndag illuminerte byen og ordførere og fylkesmenn hadde sagt sitt på den store festmiddagen i Ibsenhuset, hvor det var dekket til 750 gjester, hvorav de fleste hadde vært på TVshowet, til tross for at billettene kostet 500 kroner stykket.
26.Det er lite vi kan gjøre for å stoppe vasspesten som snart utgjør en trusel mot den rike krepseforekomsten i Steinsfjorden, sier forsker Pål Bettum i NIVA.
27.Det er min oppfatning at Kystartillerifortene er istand til å stoppe en angriper, eventuelt påføre ham så store tap at han blir nødt til å velge landsettingsområder som er mindre farlig for vårt eget forsvar enn Vestfjorden og Ofotfjorden.
28.Det gjelder ikke å stoppe opp, selv om man slutter i jobben !
29.Det lille bilaget kan lett tas ut, og det er det Wenche Myhre forlanger, ikke å stoppe Allers, sier Jens Kristian Thune.
30.Det nytter ikke å stoppe denne gjengen.
Similar words

 
 

stoppe as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) stoppestoppendestoppet
Indikative
1. Present
jegstopper
dustopper
hanstopper
vistopper
derestopper
destopper
8. Perfect
jeghar stoppet
duhar stoppet
hanhar stoppet
vihar stoppet
derehar stoppet
dehar stoppet
2. Imperfect
jegstoppet
dustoppet
hanstoppet
vistoppet
derestoppet
destoppet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde stoppet
duhadde stoppet
hanhadde stoppet
vihadde stoppet
derehadde stoppet
dehadde stoppet
4a. Future
jegvil/skal stoppe
duvil/skal stoppe
hanvil/skal stoppe
vivil/skal stoppe
derevil/skal stoppe
devil/skal stoppe
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha stoppet
duvil/skal ha stoppet
hanvil/skal ha stoppet
vivil/skal ha stoppet
derevil/skal ha stoppet
devil/skal ha stoppet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle stoppe
duville/skulle stoppe
hanville/skulle stoppe
viville/skulle stoppe
dereville/skulle stoppe
deville/skulle stoppe
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha stoppet
duville/skulle ha stoppet
hanville/skulle ha stoppet
viville/skulle ha stoppet
dereville/skulle ha stoppet
deville/skulle ha stoppet
Imperative
Affirmative
dustopp
viLa oss stoppe
derestopp
Negative
duikke stopp! (stopp ikke)
dereikke stopp! (stopp ikke)
Your last searches