Norwegian-English translation of storseil

Translation of the word storseil from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

storseil in English

storseil
nautisknoun mainsail
Similar words

 
 

Wiki
Storseilet er det nederste seilet på stormasten. Det er ikke nødvendigvis skipets største seil, selv om det nesten alltid er tilfellet.

More examples
1.Før man ber seilmakeren gjøre kostbare forandringer, kan det være en ide å prøve hvordan båten balanserer med et lånt storseil med samme lengde i masteliket, men med kortere bomlik.
2.Halvglemte seilbåtuttrykk smeller gjennom luften når skoleskipet" Munin" går med storseil ut Trondheimsfjorden.
3.Når den går både med storseil og toppråseil, har den en seilføring på vel 40 kvadratmeter.
4.Det kommer stadig flere fabrikata og systemer til forenkling av seilhåndtering, som rulling av forseil og rulling av storseil inn i masten, all seilsetting og berging kontrollerbar fra cockpiten, videre flere seil og motorbåter lages synkefri ved bruk av dobbelt hud med PVCskum som flytemiddel i mellomrommet.
5.En ketch har storseil, ett eller to forseil og mesan på mesanmast.
Your last searches