Norwegian-English translation of struma

Translation of the word struma from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

struma in English

struma
medisinnoun goiter
Similar words

 
 

Wiki
Struma er en tilstand hvor skjoldbruskkjertelen er for stor. Knutestruma er en sykdom[1], mens ordet «struma» kun forteller oss at skjoldbruskkjertelen er forstørret - det peker på et symptom, ikke en tilstand.[2].

More examples
1.Men struma - mor sa alltid...
2.Før i tiden var struma en vanlig lidelse hos folk i innlandet, fordi jod var mangelvare i områder langt fra havet.
3.Mat fordeles til distrikter som ligger høyden en dagsmarsj ellet to fra vekstområdet, feilernæring er sjokkerende omfattende (i sentrale deler av Tanzania har 60% av befolkningen kliniske symptomer på struma efter at havsaltet er blitt borte) og mødre er villige til å betale ti daglønner eller kr. 100,for en liter parafin som kan lyse opp hytten under sykdom.
4.Struma skyldes mangel på jod, men idag blir husdyrforet tilsatt jod, og gjennom melken kommer det oss til gode.
5.Typiske trekk ved sykdommen er de vide øyenspalter og fremstående øyne samt struma.
6.Videre gjelder det for kreft, sukkersyke, farlige anemier og struma med sykelige tilstander, sier Wiens.
Your last searches