Norwegian-English translation of studere til

Translation of the word studere til from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

studere til in English

studere til
studiumverb study for, train for
Examples with translation
Hun har bestemt seg for å dra til Amerika for å studere.
Herr Ou er kommet til Japan for å studere japansk.
Han dro ut av landet for å studere.
Jeg er nødt til å studere.
Han dro til Amerika for å studere engelsk.
Du må studere hart og lære mye.
Du må studere hardt og lære mye.
Etter det jeg hørte dro han til USA for å studere biologi.
Det gjenstår å se om å reise til USA for å studere er bra fer meg.
Jeg vurderer å dra til Tyskland for å studere medisin.
Hun dro til Tyskland for å studere medisin.
Tom drog til Boston for å studere musikk.
Først etter å ha fullført utdannelsen min innså jeg hvor viktig det er å studere.
I retrospekt, skulle Tom ønske han hadde brukt mer tid på å studere.
Du kan studere her.
Er du klar for å studere Klingon?
Du trenger ikke studere i dag.
Du må studere engelsk skritt for skritt.
Similar words

 
 

More examples
1.I Bergen skal man også kunne studere til doktor psychol.
2.Nå er Anette Stai tilbake på skolebenken for å forbedre artiumen og studere til dyrlege.
3.Når det tilstoppes, er det at ærgjerrigheten begynner å terrorisere oss, og vi begynner å studere til erkebiskop eller statsråd eller fabrikant av gyldne plastpotter eller en annen likegyldighet.
4.Jeg har valgt IBlinjen fordi jeg planlegger å studere til sivilingeniør i Sveits.
5.Janine akter å studere til tannlege når hun vender tilbake til Washington, men vil likevel ikke å legge norsken helt på hyllen.
6.Myndighetene vil ikke hindre unge i å studere til lege i utlandet.
7.Per Edmund skal studere til siviløkonom ved Universitetet i Göteborg ved siden av sin fotballjobb i IFK.
Your last searches