Norwegian-English translation of subtil

Translation of the word subtil from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

subtil in English

subtil
ulikhetadjective subtle
Synonyms for subtil
Similar words

 
 

More examples
1.De påpeker at jentene mobber på en mer ondskapsfull og subtil måte enn gutter.
2.Subtil kunst, mener andre.
3.For i slutten av 1960årene var det muligheter for å drive USAfiendtlig propaganda, også om den ikke var subtil, og for å påvirke yngre mennesker som ellers, i sin grunnholdning, sto fjernt fra sovjetisk tankegang og samfunnssyn.
4.Førsteamanuensis Erling Roland ved Stavanger Lærerhøyskole, sier til Aftenposten at det i den senere tid er fremkommet at jentemobbing foregår på en mer ondskapsfull og subtil måte, eksempelvis ved ekskludering fra venninnekretsen, mens gutter tyr til mer synlige angrep på hjelpeløse ofre.
5.Man kan ikke akkurat si at denne filmutgaven av Ronald Harwoods skuespill er subtil, men den er et storartet melodrama som dreier seg om våre fantasier.
6.Selv har jeg arbeidet ved Rikshospitalet som lege i over åtte år, og har på den tid ikke vært istand til å oppdage en eneste subtil eller spesielt interessant pasient som har vært foretrukket fremfor andre av denne grunn.
7.En mer subtil måte å legge premissene for en debatt på er å innhylle egne standpunkter i langt mer tiltalende gevanter enn det de strengt tatt fortjener.
8.Allikevel viser resultatene to forskjellige verdener - den ene steril, den andre subtil.
9.Kanskje misforstår jeg fullstendig kanskje er Monsens artikkel en subtil støtteerklæring, gjennom en halsbrekkende harselas over mishandlernes mulige selvforsvar gjennom motangrep ?
10.På våre breddegrader dreier det seg om distribusjon, markedsføring og reklame i en mer subtil utgave.
11.Richard Meier behandler lys, form og funksjon på en subtil, elegant måte.
Your last searches