Norwegian-English translation of suffiks

Translation of the word suffiks from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

suffiks in English

suffiks
lingvistikknoun suffix
Similar words

 
 

Wiki
Suffiks er en uselvstendig del av et ord som etterstilles. Suffikser kan bestemme ordklassen og/eller kjønn. Suffikser består av minst én bokstav, men kan også ha flere bokstaver.

More examples
1.Andre slående trekk ved teksten er de sproglige nyskapningene bygget på ward, suffiks som betegner en bevegelse, og videre den helt frie gradbøyning av adjektivene (" Worstward").
Your last searches