Norwegian-English translation of sunnhet

Translation of the word sunnhet from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sunnhet in English

sunnhet
allmenn? Health
Similar words

 
 

More examples
1.Det fremgår ellers av denne annonsen at folk kan strutte av sunnhet ved å drikke melk.
2.I en levende organisme er en fri strøm av orgonenergi en betingelse for sunnhet," skriver Ola Raknes i sin bok om Reich.
3.Betyr dette at veien til sjelelig sunnhet går gjennom soneterapi ?
4.Blir det en oppfordring til seerne om mosjon og sunnhet ?
5.Brød er glede, sunnhet og slankemiddel, mener Wenche Frølich.
6.De må ha forståelse for vår begrensede anledning til å omtale konkrete saker, sier dr. Inaymat Khan, direktør for Verdens Helseorganisasjons avdeling for mental sunnhet.
7.Kanskje går det heller an å påstå, sier Sigsgaard - at like så sterkt som det er gått fremover med vår fysiske sunnhet, like så skjevt går det med den psykiske.
8.De fleste av hestene i følget eies av Eirik selv og formelig strutter av sunnhet og velvære.
9.Den borgerlige regjering under Høyres ledelse fortjener egentlig takk for sine bidrag til dagspressens sunnhet, noe avisene bør" prise seg lykkelig over".
10.Det er viktig for haveeierens mentale sunnhet og trivsel.
11.Det hele inneholder med andre ord et dobbelt aspekt, selv om det er umulig å trekke noen eksakt grense mellom sunnhet og helse på den ene side og økonomi på den annen.
12.Dette" bevis" for Nikitins mentale sunnhet er bare beviset for Amnestys dilettanteri i psykiatrien.
13.Et folks sunnhet kjennes på at de elsker friheten, for seg selv og for sine medskapninger.
14.Han var plaget av sykdom, men pustet sunnhet i vår sjel.
15.Har Amnesty" nok" beviser for Nikitins mentale sunnhet, ja, for 300 andres også som" bare" er utsatt for politisk misbruk av psykiatrien, så var dette under lavmål av svar.
16.Hva gjør engentlig menneskene får å verne og vedlikeholde sin sunnhet - da blir saken straks litt mere komplisert og problematisk.
17.Hvordan kan man best utnytte næringsstoffene, og hvordan kan man påvirke ulike prosesser i bakingen for å få maksimal sunnhet ?
18.I de senere år har selskapets økonomiske sunnhet tatt seg betydelig opp.
19.Jeg vil understreke at den langtfra er noe ferdig arbeid, kun en begynnelse på det som kan bli et omfattende register over samiske ord og uttrykk som angår sunnhet og sykdom.
20.Lengsel efter den annen, efter selskap, det er for oss franske, sa en franskmann som fikk ordet forklart, ingen sykdom, men et tegn på sunnhet...
21.Med andre ord, mye sunnhet for en billig penge !
22.Men Leon Petulengro, som har skrevet en underholdende bok om hva som står i stjernene, hevder at den som lytter med et åpent sinn til stjernenes budskap, vil finne sin egen stjernevei til sunnhet, lykke og fremgang.
23.Men det er mindre bra at slik litteratur efterlater leseren med den vrangforestilling at biologiske fenomener, i sunnhet og sykdom, igrunnen er enkle, og at vi nå forstår så å si alt !
24.Men vi trenger underholdning for å bevare vår åndelige sunnhet - og at ukepressen lykkes så godt med det, også når den i disse årene legger økende vekt på informasjonsstoff, er et tegn på talent, som andre medier kanskje kunne ha noe å lære av.
25.Mens det å snakke med seg selv jo faktisk er et tegn på sunnhet.
26.NÅR Reich videreførte orgonomien til spørsmålet om sunnhet og helse i sin alminnelighet, både individuelt og sosialt, falt han inn i det sporet han tidligere hadde trukket opp for" seksualøkonomien".
27.Og det er ikke forbudt å kombinere med legemets sunnhet, og en fottur i tillegg.
28.På kurset, som arrangeres av" Veien til sunnhet" i Misjonsselskapets lokaler i Oslo, vil fysioterapeut Bjørn Svendsen og Berglund rette søkelyset mot hvordan sykdom, spesielt livsstilssykdommer, kan forebygges.
29.Teknikken har vist seg velegnet for å sikre Indira Gandhi lojale regjeringer i et overveldende flertall av delstatene, men den har en mindre heldig innvirkning på det indiske demokratis sunnhet.
30.Tvillingen har agaten som lykkesten, og denne halvedelstenen har den gåtefulle egenskap at den gir enhver som bærer den et langt liv i sunnhet.
Your last searches