Norwegian-English translation of svært trist

Translation of the word svært trist from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

svært trist in English

svært trist
følelsernoun gloom, depression
Synonyms for svært trist
Similar words

 
 

More examples
1.Det var svært trist med Pedersen".
2.Det var en svært trist melding å få at ulven i Vegårshei er skutt, selv om vi selvfølgelig har vært forberedt på dette efter at fellingstillatelse er gitt.
3.Jeg ble bare svært trist da jeg fikk høre at det ble snakket om dette sidespranget på byen, sa Rød.
4.Dette er en svært trist utvikling for barna, eftersom tegneserier på sitt beste skaper en verden som de kan trekke seg inn i på sine egne premisser.
Your last searches