Norwegian-English translation of svak

Translation of the word svak from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

svak in English

svak
allmennadjective faint
  økonomiadjective weak
  hjerteadjective unsound
  fysiskt tilstandadjective feeble, weak, frail
  argumentadjective weak
  historieadjective feeble, weak
  kroppadjective weak
  vektadjective tenuous, insignificant
  lydadjective soft
  materialeadjective flimsy
  sladdrigadjective flaccid, weak
Synonyms for svak
Derived terms of svak
Anagrams of svak
Examples with translation
Hun var enda svak etter sykdommen.
Similar words

 
 

More examples
1.For enkelte nivåer på total forbruksutgift kan det spores en svak tendens til at prisstigningen var sterkest for husholdninger med mange barn.
2.På kort sikt, med dagens høye arbeidsledighet, vil neppe en efterspørselsstimulerende politikk i seg selv føre til et sterkt press oppover på priser og lønninger og en for svak utenriksøkonomi.
3.(Nyco) er et erstatningshormonpreparat for svak aktivitet i skjoldbruskkjertelen, og et nødvendig medikament for mange mennesker.
4.Akkurat nå er dessverre forsøksvirksomheten temmelig svak i Oslo, men det er av økonomiske årsaker, sier han.
5.At den siste periode ble svak skyldtes både at våre spillere ble slitne og en" sykdom" norske ishockeyspillere generelt har.
6.Barn er en særdeles svak gruppe som er helt avhengig av å ha voksne rundt seg og som tar vare på dem.
7.Det er dårlig distriktspolitikk å legge opp til en svak inntjening i sparebankene, sier Sparebankforeningens nye adm. direktør, Berit Klemetsen.
8.Det er en fastere undertone for dollaren, noe som bl.a. skyldes en svak oppgang i rentenivået for dollarplasseringer.
9.Det er i så fall en svak mulighet for at vi må erstatte klaffen, men det er ikke sannsynlig og det vil ta tid før vi kan treffe en beslutning i så måte, sier sykehusets sjef, dr. Allan M. Lansing.
10.Det er ille nok at folk med svak økonomi nå må betale langt større egenandel i forbindelse med advokathjelp enn hva tilfellet var før.
11.Det er ingen uenighet om at bestanden av norskarktisk torsk er svak, og at reguleringstiltak er nødvendig.
12.Det er klart for alle at norsk konkurranseevne for tiden er temmelig svak.
13.Det er mulig at også Vestfold har hatt en svak økning, men visse indikasjoner tyder på at forekomsten der er nokså stabil, sier Nyland.
14.Det påstås stadig at svak bemanning og dårlige hjelpemidler gjør det enkelt for ressurssterke å unndra beskatning ?
15.Det svenske industriforbundet tror på en fortsatt, men svak økning av arbeidsløsheten i Sverige.
16.Det vil være dårlig distriktspolitikk hvis myndighetene legger opp til en svak inntjening i bankene.
17.Dette er formaljus som ikke burde ramme en så svak gruppe.
18.Dette innebærer en klar svekkelse av barnets rettssikkerhet, og det på et område hvor ordningen allerede på forhånd har vært svak, sier advokat Steinar Bondø til Aftenposten.
19.En for svak økonomi i fylker og kommuner rammer helsetjeneste og andre viktige oppgaver.
20.En oppgang i OECDområdet er nå underveis, men den er svak og det vil sannsynligvis ta tid før den utvikler en mer ønskelig styrke.
21.Enkelte nye tall for utviklingen i den amerikanske økonomien har bidratt til å styrke forventningene om en svak nedgang i dollarrentene.
22.Frankrikes forsvarspolitikk med overveldende satsing på atomstyrkene er både urealistisk og farlig, fordi landet efterhvert får for svak konvensjonell slagkraft til å kunne forsvare seg mot et sovjetisk angrep med konvensjonelle og kjemiske våpen.
23.Føste halvår er alltid en svak periode for reisebransjen, men utsiktene for annet halvår tegner godt efter fint salg i juli, sier Gulmann.
24.Gårsdagens nedgang hadde sammenheng med spådommer om lavere dollarrenter, men da man utpå dagen så en svak renteoppgang fikk man også en ny stigning i dollar.
25.Han er en elskelig, søt, svak og rørende fyr med evne til å resonnere.
26.Ikke minst tror jeg våre lagskyttere vil vise seg fra en helt annen side på hjemmebane, sier Askers trener Petter Riiser, og sikter til landslagsguardene Reidar Skorpen og Egil Eide som hadde en heller svak dag på Apalløkka.
27.Jeg er slett ikke skuffet over det mange betegner som svak støtte til fredsskipinitiativet.
28.Jeg er svak for den formen TrondViggo har.
29.Laget er så absolutt inne i en svak periode (tapte med 10 for Larvik Turn forrige runde), i tillegg til at vi har mange på skadelisten, sier Kleppan.
30.Norge har for tiden en meget svak konkurranseevne.
Your last searches