Norwegian-English translation of svare

Translation of the word svare from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

svare in English

svare
allmennverb answer
  brevverb write back, reply
  spørreverb reply, respond
Synonyms for svare
Derived terms of svare
Anagrams of svare
Examples with translation
Vektorer trenger ikke å svare til en fysisk størrelse; hva som helst kan være et vektorrom så lenge vektoraddisjon og skalarmultiplikasjon er definert.
Jeg kan ikke svare på spørsmålet ditt.
Du trenger ikke svare på det brevet.
Yoko unngikk å svare på spørsmålet mitt.
Ikke våg å svare på det.
Jeg klarte å svare på spørsmålet hans.
Jeg kunne svare på spørsmålet hans.
Jeg kan ikke svare på spørsmålet ditt.
More examples
1.Det er grunn til å tro at Kulturdepartementet finner det vanskelig å svare entydig på spørsmålene.
2.Han ville da ha kunnet svare med at USA slett ikke tror dette.
3.Jeg mener det i en slik situasjon er sannsynlig at Sovjet vil svare med atomvåpen.
4.Jeg spørger helst, mit kall er ej at svare !" som salige Henrik Ibsen sa.
5.Jo, jeg blir i England selv om jeg ikke kommer til OL" og" Jeg er løper, ikke politiker og vil ikke svare på spørsmål om apartheidregimet i SydAfrika".
6.Mysterium fascinans", er det fristende å svare for en leser som har stiftet bekjentskap med kunstverket.
7.Nei," kunne klarinettistene svare.
8.Noen vil svare ja fordi de godtar den påståtte sammenhengen mellom de 150 kronene og redusert fare for atomkrig.
9.På våre premisser kan vi stille mytene spørsmål, og de vil svare," hevdet den intelligent forfinede østtyske paviljongleder.
10.Som selskap er vi ikke dogmatiske", svare Liesen på spørsmålet om han kan tenke seg en større sovjetisk andel enn 30 prosent, men tilføyer at" vi ønsker spredning og er derfor også selv interessert i å øke Norges andel" av leveransene.
11.(NTBs korrespondent) En rasende FranzJosef Strauss nektet igår å svare på en rekke nærgående spørsmål om sitt forhold til det korrupsjonsbelastede Flickkonsernet.
12.Alle raser er like for Gud, sier Tutu, idet han takker Gud for at han som sort ikke må svare for sine hvite landsmenns overgrep.
13.Andre forlag må få svare for seg selv.
14.Arbeiderpartiet er ikke ute efter" Fair playpokalen", sa Stig Røgeberg, Østfold, og mente at Høyre må svare med friskere og mer offensive motangrep for å unngå at vi igjen havner i Arbeiderpartiets grå og kjedelige tvangstrøye av påbud og forbud.
15.Da må jeg svare det samme som Alf Prøysen.
16.De er jo ikke akkurat kjent for å svare med verbale småmynter, efter at motspillerne har kastet hard valuta inn i diskusjonen ?
17.Derfor håper vi at publikum vil svare på de 5 spørsmålene på vårt spørreskjema, slik at vi kan få kartlagt folks behov for banktjenester.
18.Det er det opp til andre å svare på.
19.Det er det umulig å svare på før søknadsfristen er utløpt.
20.Det er det vanskelig å svare på generelt.
21.Det er det vanskelig å svare på nå, sier informasjonssjef Arne Halvorsen.
22.Det er et politisk spørsmål som jeg ikke kan svare på.
23.Det er et spørsmål som Postverket ikke alene kan svare på, men eierne, Staten.
24.Det er greit nok at man ikke er enig i alt hva vi sier, men jeg synes myndighetene i større grad skulle svare på våre henvendelser, og i det minste ta våre innsigelser opp til vurdering.
25.Det er ikke godt å svare på.
26.Det er ikke lett å svare på, sier skattedirektøren.
27.Det er ikke så godt for oss å svare på, men er det så ille ?
28.Det er ikke så godt å svare på...
29.Det er ingen gitt å svare på om konkurransesamfunnet blir et hardere samfunn enn det vi kjenner idag.
30.Det er lett å svare på.
Similar words

 
 

svare as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) svaresvarendesvart
Indikative
1. Present
jegsvarer
dusvarer
hansvarer
visvarer
deresvarer
desvarer
8. Perfect
jeghar svart
duhar svart
hanhar svart
vihar svart
derehar svart
dehar svart
2. Imperfect
jegsvarte
dusvarte
hansvarte
visvarte
deresvarte
desvarte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde svart
duhadde svart
hanhadde svart
vihadde svart
derehadde svart
dehadde svart
4a. Future
jegvil/skal svare
duvil/skal svare
hanvil/skal svare
vivil/skal svare
derevil/skal svare
devil/skal svare
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha svart
duvil/skal ha svart
hanvil/skal ha svart
vivil/skal ha svart
derevil/skal ha svart
devil/skal ha svart
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle svare
duville/skulle svare
hanville/skulle svare
viville/skulle svare
dereville/skulle svare
deville/skulle svare
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha svart
duville/skulle ha svart
hanville/skulle ha svart
viville/skulle ha svart
dereville/skulle ha svart
deville/skulle ha svart
Imperative
Affirmative
dusvar
viLa oss svare
deresvar
Negative
duikke svar! (svar ikke)
dereikke svar! (svar ikke)
Your last searches