Norwegian-English translation of svindel

Translation of the word svindel from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

svindel in English

svindel
uærlighetnoun fleecing, swindling
  pengernoun fraud, deception
  bruddnoun cheating, swindle, fraud, scam
  medisinnoun vertigo, dizziness, light-headedness, lightheadedness, vertiginousness
Synonyms for svindel
Anagrams of svindel
Similar words

 
 

Wiki
Svindel er kunsten å lure til seg noe som ikke er sitt eller man ikke har rett til, gjennom kriminelle måter. Enkelt sagt kan man si at svindel er å skape illusjoner hos motparten, forventninger som ikke blir oppfylt. Det finnes ingen objektiv definisjon av svindel, det er opp til hvert enkelt samfunn å definere begrepet og beslutte om og i hvilken utstrekning svindel skal være straffbart.

More examples
1.Kornrotter" har stjålet omkring 175 000 tonn korn og mel, men for en del av dette kvanta dreier det seg bare om svindel med rasjoneringsmerker.
2.Kødpølse - dit navn er svindel !
3.Bedre informasjon og færre direkte feil vil gjøre oss i stand til å satse mer på å avsløre bevisst svindel.
4.Fordi tyverier og svindel har økt i omfang, har vi vært nødt til å innskjerpe reglene for utleie, sier direktør Sjøberg.
5.Hvis kornrottene ikke blir tatt alvorlig fatt for deres svindel og korrupsjon, vil de økonomiske tap bli enorme.
6.Vi er ennå inne i en prøveperiode, hvor vi forsøker å komme frem til metoder som lettere kan hjelpe oss å skille ut forsøk på svindel fra skademeldningsbunken.
7.Bonde Nielsen har nemlig fått garanti for at han ikke vil bli varetektsfengslet mens rettssaken pågår, til tross for at anklagen lyder på svindel for 150 millioner danske kroner.
8.Da blir det høyst ubehagelig for søkere som har forsøkt seg på svindel.
9.Den 46 år gamle Paus, som er bosatt i Frankrike, og to av hans stallgutter var tiltalt for svindel, men saken ble henlagt på grunn av mangel på bevis.
10.Den sovjetiske stats og partisjefen Konstantin Tsjernenko varslet i sin tale igår fortsatt kamp mot korrupsjon og svindel.
11.Den viste en utstrakt skattesvik, svindel og misbruk av trygdemidler.
12.Derfor har det vært arbeidet en tid med å utarbeide nye blanketter for å forhindre svindel.
13.Det er alminnelig antatt at omkring 5000 kriminelle er blitt henrettet siden august, for forbrytelser som varierer fra mord til svindel og underslag.
14.Det er problemer med driftssikkerheten (du må allikevel ha penger på deg om du ikke kan være sikker på at automaten virker), med sikkerhet mot svindel og feil og lønnsomheten.
15.Det har forekommet flere tilfeller av fikset spill med enarmede banditter, nylig ble en mann avslørt for slik svindel efter å ha vunnet en gevinst på 1,7 millioner dollar.
16.Det var i 1980 Sindona ble dømt til 25 års fengsel i USA for å ha stått bak fallitten til Franklin Bank, der flersifrede millionsummer forsvant sporløst, for annen svindel og for å ha arrangert sin egen kidnapping.
17.Det var like før jul Sporveien ble oppmerksom på denne form for svindel med flerreisekortene, og siden har man jobbet" på spreng" med saken, ifølge Schade.
18.Dette kan ikke ansees som annet enn rent opptrekkeri og grenser til forsøk på svindel, skriver landsrådet i en pressemelding.
19.En modig nordmann har bidratt sterkt til oppklaring av en 100 millioners svindel.
20.Et ledende britisk vitenskapstidsskrift forkastet beskrivelsen som ren svindel.
21.Fiskeridirektoratets kontrollverk vurderer nå å politianmelde svindel med torskerogn.
22.Fiskeridirektoratets kontrollverk vurderer å politianmelde svindel med torskerogn.
23.For første gang her i landet har Kredittkassen avslørt organisert svindel med sjekkblanketter som er trykket illegalt.
24.Forhørsretten fant ikke skjellig grunn til mistanke om svindel.
25.Fortsatt kamp mot korrupsjon og svindel og støtte til visse økonomiske eksperimenter.
26.Franskmennene hevdet så at Ivar Garberg ikke hadde dekning for millionsjekken, og at han hadde forsøkt seg på en svindel.
27.Han vil ikke si hva slags svindel det kan være snakk om eller hva slags penger som har funnet veien til Bergen Bank via en, efter all sannsynlighet, falsk banksjekk.
28.Hvis Hegge mener at lederen for Nobelstiftelsen er med på grov svindel og" hjernevask", er det hans plikt å forklare og begrunne dette nøyere, hvis han venter å bli betraktet som intellektuelt redelig.
29.I Moskva vakte det ifjor en viss oppsikt da sjefen for en stor dagligvarebutikk ble dømt til døden for svindel i stor skala, og for noen måneder siden ble to relativt høye tjenestemenn i utenrikshandelsministeriet dømt til døden.
30.I USA har myndighetene igangsatt en granskning av påstått økonomisk svindel i forbindelse med hans sportsbilprosjekt som forlengst er gått konkurs.
Your last searches