Norwegian-English translation of sydligste

Translation of the word sydligste from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sydligste in English

sydligste
retningadjective southernmost
Examples with translation
Danmark er det sydligste av de nordiske landene, og ligger sydvest for Sverige og syd for Norge.
Similar words

 
 

More examples
1.ALLEREDE for et par årtier siden viste det seg at sur nedbør fra Europas store industrinasjoner bidro til å ødelegge livet i vassdragene i det sydligste Norge.
2.Den sydligste delen av Børsbygningen er påbygd omkring 1. verdenskrig.
3.Det sydligste Italia yder en vakker gest overfor norsk kunst i disse dager.
4.Diskusjonene om en ruteforkortelse dukker likevel opp med jevne mellomrom, og for å være på offensiven arbeider selskapene for tiden med en utredning om hvilke konsekvenser det vil få med alternativene Trondheim og Bodø som sydligste vendepunkt.
5.Druene til denne almindelige vin finner vi i den sydligste del av området.
6.Et av komiteens forslag går ut på at ministerrådssekretariatet i Oslo skal slås sammen med kultursekretariatet i København og flytte til den sydligste av de to hovedsteder.
7.Fordelingen er imidlertid noe skjev, det er minst vann i magasinene i landets sydligste fylker, mens det fra Sogn og nordover er magasinfylling på over 90 prosent.
8.Forholdene er gunstigst i den sydligste del av Norge, men også her går Solen i en meget lav og kort bue over sydhimmelen.
9.Fra Lindesnes, Norges sydligste punkt, til Nordkapp er den lange turen gått.
10.Gavedryss og mandelkaker, utflukter til stranden og livlige familiemiddager preger helligdagene på Europas sydligste øyer.
11.Gruben, som sysselsetter 6525 personer, begynner på land på den vestre siden av Kyushu, den sydligste av de japanske hovedøyene.
12.Han understreker at de nye togsettene også skal brukes på den sydligste del av Nordlandsbanen samt til nærtrafikk i Trondheimsområdet.
13.I fellesskap valgte vi ut den sydligste øy i Marquesasgruppen, som ligger like nord for Ekvator, 800 kilometer vest for SydAmerika.
14.Kirkens Nødhjelp har vært engasjert i Etiopia siden tørkekatastrofen i 197374, da det ble satt i gang en omfattende nødhjelpaksjon i de sydligste områdene av landet.
15.Kornet ligger nå lagret i Nazareth, 10 mil syd for Addis Abeba, kjøres opptil 60 mil og spres i de tre sydligste provinsene Gamo Gofra, Sidamo og Bale.
16.Korshamn Rorbuer, som ligger i Norges sydligste tettsted, er stedet for aktiv ferie.
17.Malaysias nye konge kommer fra landets sydligste sultanat, der han har sin egen private hær på 200 mann.
18.Men dette sydligste område i Sverige er ikke noe blivende sted for en ulv, derfor skal den bedøves, utstyres med en radiosender og fraktes til Dalarne før den slippes fri.
19.Mer enn 100 000 mennesker, en tiendedel av byens befolkning, demonstrerte for en mer demokratisk valgordning i Porto Alegre, hovedstaden i Brasils sydligste provins, Rio Grande del Sul.
20.Nordligste vendemål er Jessheim og sydligste er Veitvet.
21.Når vi kan se Venus uten vanskeligheter selv om Solen i noen grad lyser opp den sydligste delen av himmelkulen, skyldes dette planetens store lysstyrke.
22.Sandungskalven har postadresse Oslo 8, men er egentlig det sydligste bruket i Lunner kommune.
23.To reguleringsplaner legges frem til offentlig eftersyn efter at Oslo bygningsråd har behandlet forslag som gir mulighet til å bygge inntil 800 boliger i sydligste del av Klemetsrud.
24.Vinterferierende skoleungdom fra Oslo og Akershus har invadert våre sydligste fjellområder for å gå på ski.
25.De nøyer seg med betegnelsen" minoriteten", hvis antall den oppgir til 50 000 og som den avgrenser til de to sydligste fylkene Argyrokastro og Saranda.
26.Amerikanske soldater hadde tatt Okinawa, Japans sydligste fylke.
27.De observeres med jevne mellomrom i hele SydKinahavet, helt ned i de sydligste filippinske farvann.
28.Den 25. når Månen sitt laveste (sydligste) punkt i sin bane, og kommer da ikke opp over horisonten nord for Dovre.
29.Den forutser også opprettelsen av et pedagogisk institutt i nygresk sprog ved lærerakademiet i Argyrokastro i Epirus, den sydligste provins i landet der det gresktalende mindretall utgjør flertallet av befolkningen.
30.Den store ekspedisjonen til Norges sydligste interesseområde er den direkte årsak til utgivelsen.
Your last searches