Norwegian-English translation of sykelig

Translation of the word sykelig from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sykelig in English

sykelig
medisinadjective ailing, suffering, unhealthy
Synonyms for sykelig
Derived terms of sykelig
Similar words

 
 

More examples
1.De som avviser enhver service har en" sykelig redsel" for enhver for for avhengighet", ser aldersforskeren Margaret Clark.
2.Det finnes mange måter å operere mot sykelig fedme, men denne er hittil den enkleste, og samtidig den som synes å medføre minst komplikasjoner for pasienten, forteller han som har videreutviklet metoden, overlege Jan Stadaas ved Ullevål sykehus.
3.Hvis vi har med en virkelig pyroman å gjøre, en med sykelig trang til å se ild, kan det selvsagt være en viss fare for gjentagelser.
4.120 pasienter er i løpet av de siste tre årene blitt operert mot sykelig fedme ved den såkalte" timeglassmetoden".
5.Aftenpostens medarbeider møtte doktor Ghosh i hans" laboratorium" på Denmark Hill i London for å bli" kurert" for en sykelig redsel for edderkopper.
6.Den går ut på at alt misbruk har vært uttrykk for en sykelig trang til alkohol som misbrukerne selv ikke kan trekkes til ansvar for.
7.Den typisk elskovssyke er en kvinne som har et sykelig behov for å få bekreftet at hun er elsket.
8.Der vil i slike omgivelser alltid finnes tilstrekkelig med individer med sykelig trang til brutalitet, som griper en slik anledning med fryd og glede.
9.Dertil var han en måteholdets mann, både sykelig og hypokondrisk (en forskrekkelig blanding), krakilsk og venneløs omgikkes kun kvinner og bønder !
10.Det ble en sykelig tilstand, som mer og mer forpestet vår tilværelse.
11.Det romslige Dagbladet, som fram til syttiåra gikk for å være de intelektuelles siste tilfluktsted, er blitt en boulevardavis som søker frelse i en sykelig personsentrering, og som ikke skyr noe middel for å venne leserne av med den plagsomme uvanen å lese.
12.Det virker som om det er endel homofobi som gjør seg gjeldende, dvs. en sykelig frykt for homofile.
13.Det å være gravid skal være en gledelig begivenhet, ikke en periode hvor man jakter efter sykelig symptomer.
14.For andre igjen kan mørket, en edderkopp eller en dyp sjakt fremkalle en ukontrollert frykt - av sykelig karakter.
15.Forbryteren er en helt aparte og mer eller mindre åpenbart sykelig mannsperson.
16.Første punkt på listen er avgrensningen mellom" normal" og" sykelig" sjalusi.
17.I to dager har jeg losset en sykelig stinkende last med brunt sukker, tatt i krigsbytte fra Det hollandske ØstIndiaselskapet.
18.Kvinnen elsker sin mann umåtelig høyt - men er sykelig sjalu.
19.Men i løpet av de siste par hundreårene har legene skjøvet kvinnene til side, og gjort fødselen til en sykelig tilstand.
20.Noen mennesker er mer sensitive til forskjellige typer stress og påkjenninger, men sensitivitet er i seg selv ikke noe sykelig.
21.Når barna er sykelig sterkt knyttet til familien, oppstår det redsel når barna skal til skolen.
22.Og når det gjelder dette med levetiden, mon de fleste av oss ikke ville foretrekke den suksess som Mozarts sykelig sjalu rival Salieri hadde, med penger og makt.
23.Så lenge man uten forbehold synes å akseptere koblingen sedelighetsforbrytere - legning, bidrar man til opprettholdelsen av myten om denne type voldsmenn som noe helt spesielt sykelig og stakkarslig - om man aldri så meget vil ha dem straffet.
24.Vidnet beskrev tiltalte som sykelig sjalu, hvilket også de øvrige kvinnene hevdet.
25.Idag gir ikke loven om psykisk helservern samfunnet tilstrekkelig beskyttelse mot eventueller utilregnelige - sykelig avvikende - voldsforbrytere," sier lagdommer RieberMohn.
26.(Hun nevner det ikke, men en teori er at han har fått" behandling" med haloperidol, et stoff som brukes i overdoser på sovjetiske sykehus for sinnslidende, og som blant annet kan føre til sykelig økt appetitt).
27.At man som gammel dveler ved barndommens opplevelser, er bare normalt og ikke sykelig.
28.Selvfølgelig ønsker vi oss en pen brunfarve i stedet for et blekt, sykelig utseende.
29.Blir reaksjonen stående og holder oss våkne om natten, kan den føre til kroppslige forandringer av sykelig type, muskelsmerter, høyt blodtrykk, infarkt osv.
30.Bulimi er sykelig overspising, oftest kombinert med provosert oppkast.
Your last searches