Norwegian-English translation of syklisk

Translation of the word syklisk from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

syklisk in English

syklisk
allmenn? cyclic
Similar words

 
 

More examples
1.Det blir således tale om en syklisk eller rytmisk behandling, oftest over en måned.
2.Det er derfor mest praktisk at påsken følger en såkalt syklisk måne, d.v.s. en måne som beveger seg med jevn fart.
3.Offshore er en syklisk betonet industri, toppene inntreffer normalt på forskjellige tidspunkter for seismiske undersøkelser, leteboring, feltutvikling og produksjon.
4.Syklisk måne kalles også for kirkelig måne.
5.Tidsoppfatningen er ofte syklisk.
6.SeaFarm, som ligger an til å bli Børsens første havbruksselskap, rapporteres å være omfattet med en viss interesse i markedet, men det påpekes også at emisjonskursen (P / E på ca. 10) er høy når man tar hensyn til at denne bransjen lenge har levet en relativt beskyttet tilværelse, at inntjeningen i bransjen er relativt syklisk, og at man dessuten drar stor fordel av dagens høye dollarkurs.
Your last searches