Norwegian-English translation of synkope

Translation of the word synkope from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

synkope in English

synkope
lingvistikknoun syncope
  medisinnoun syncope
Similar words

 
 

Wiki
Synkope er et begrep i musikk for å beskrive en rytme som faller mellom grunnslagene i en takt. En 4/4-takt har 4 grunnslag på hver fjerdedel (tell 1-2-3-4). Over dette kan det spilles, synges eller danses en synkopert rytme.

More examples
1.Grått relieff", Ragnhild Monsens" Synkope", alle de nevnte innbyrdes svært forskjellige eksempler på den fortsatte interesse for billedvev og tekstile uttrykk, innenfor det etablerte.
Your last searches