Norwegian-English translation of synonym

Translation of the word synonym from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

synonym in English

synonym
lingvistikkadjective synonymous
  lingvistikknoun synonym
Synonyms for synonym
Derived terms of synonym
Similar words

 
 

Wiki
Et synonym er et ord som har samme eller liknende betydning som et annet ord. Synonymer er substantiv, verb, adverb eller adjektiver. Det er relativt sjelden at to ord har eksakt lik betydning, derfor blir ofte nyansene betont i ordbøker og leksikon.

More examples
1.Befolkningseksplosjonen" er nærmest blitt et synonym for en verden som kveles til døde av sine egne innbyggere, et efter sigende forutsigelig inferno.
2.Byen er nærmest blitt synonym med humanitære og fredsstrebende sysler.
3.Disney er synonym for suksess, og vi blendes alle av suksess, slik Donald blendes av Skrues rikdom.
4.Eksplosivitet er ellers ikke det man forbinder med dansker, men nå er betegnelsen" dansk dynamitt" blitt et velbrukt synonym på de fotballspillende helter og deres bravader.
5.Elektrisk Bureau, som det siste halve året har vært synonym med mange aksjemegleres og finansanalytikeres dårlige samvittighet, har nå endelig begynt å klatre i kurs efter å ha ligget" død" i lengre tid.
6.Hans Haga er nærmest synonym med Norges Bondelag.
7.Hans navn ble et synonym for den hemningsløse råskap.
8.Senere er hans navn blitt et synonym for meningsmålinger verden over.
9.Snarere ble Høyre for mange et negativt ladet synonym for det parti som ønsket flere atomvåpen.
10.Et synonym for kammerjazz.
11.Kunnskapsforlagets" Blå ordbøker" har gjennom årene forsynt det norske folk med forklaringer på fremmede ord og forslag i synonymer gjennom en serie fremmedordbøker, synonym ordbøker og ordbøker tur / retur norsk og fremmedsprog.
12.Når privatskoler diskuteres offentlig i Norge, får man lett følelsen av at ordet" privat" er synonym for" livssyn".
Your last searches