Norwegian-English translation of synonymer

Translation of the word synonymer from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

synonymer in English

synonymer
allmennnoun synonyms
Synonyms for synonymer
Similar words

 
 

More examples
1.Skipssabotasjen står i et helt eget lys, Max og hans limpets ble liksom synonymer.
2.Selv ikke seks timers forutgående langprøve på Det Norske Teatret under ledelse av selvsamme Runar så ut til å ha tæret synderlig på hans evne til å finne de riktige navn og synonymer.
3.Vriene nøkkelord ble avløst av riktige synonymer.
4.Kunnskapsforlagets" Blå ordbøker" har gjennom årene forsynt det norske folk med forklaringer på fremmede ord og forslag i synonymer gjennom en serie fremmedordbøker, synonym ordbøker og ordbøker tur / retur norsk og fremmedsprog.
Your last searches