Norwegian-English translation of synonymordbok

Translation of the word synonymordbok from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

synonymordbok in English

synonymordbok
allmennnoun thesaurus, reference book of synonyms
Antonyms for synonymordbok
Similar words

 
 

Wiki
En tesaurus er innen dokumentasjonsvitenskapen et kontrollert vokabular der medlemmene står i visse relasjoner til hverandre. Ordene kan for eksempel være synonymer, antonymer eller hypo- eller hyperonymer, det vil si ha samme, motsatt, under- eller overordnet betydning. De kan også være settet av alle termene i et visst fagområde, settet av alle ordene i en viss tekst (for eksempel Bibelen). Ordet er lånt inn i norsk via latin, og kommer fra gresk der det betyr «skatt» eller «skattkammer».

More examples
1.I løpet av de 60 tilmålte minuttene avslører hun seg imidlertid som den reneste synonymordbok.
Your last searches