Norwegian-English translation of synsbedrag

Translation of the word synsbedrag from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

synsbedrag in English

synsbedrag
allmenn? mirage
Synonyms for synsbedrag
Similar words

 
 

More examples
1.Det må være hevet over tvil at svenskene ikke lider av synsbedrag.
2.Han demonstrerer også hvordan farvene ved synsbedrag kan virke forskjellige, avgengig av hvilke andre farver den står ved siden av.
3.Vi ser ikke bort fra at det kan ha vært et synsbedrag, sa førstebetjent Ola Ø. Hoel ved Hole lensmannskontor til Aftenposten, da man sent igår kveld avsluttet leteaksjonen efter et fly som ifølge to vidner skulle være styrtet i Holsfjorden mellom Drammen og Hønefoss.
4.Det må være et synsbedrag...
5.Resten kan skyldes et synsbedrag.
6.Spesielle lysforhold i grotten på valfartsstedet skaper et synsbedrag, hevder de.
Your last searches