Norwegian-English translation of tøffing

Translation of the word tøffing from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tøffing in English

tøffing
mannnoun tough customer, tough nut
  kvinnenoun tough customer, tough nut
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg opplever ham ikke som noen slik" tøffing" i Regjeringen, og det er egentlig bare i en sak om Etna / Dokkautbyggingen at interessene har stått steilt mot hverandre mellom våre to departementer.
2.Elghunden Rano er en sølvgrå tøffing ; på vei til jaktområdet i Mastebogens skoger bjeffer den vilt av forvewntning...
3.Fordi Danny er en tøffing, makter han ikke å tilstå følelsene sine rett ut, og dermed blir det konflikter.
4.Men innad er han kjent som en tøffing.
5.Povl er en tøffing som våger og greier det meste, bortsett fra skolen og det å lese for presten.
6.Det hersker ingen tvil om at Gunnar Gran er en tøffing.
7.Men Gran er ingen" tøffing", slik enkelte har påstått.
8.Oftest har han spilt tøffing, skurk eller kjeltring.
9.Og selv ikke den mest uregjerlige tøffing våger å prøve seg mot hans ordre.
10.Politibetjent Harald Thygesen ved Arendal politikammer sa i retten at han på ingen måte oppfattet unggutten som noen" tøffing", tvert imot betraktet han ham som en gutt som lett lot seg lede.
Your last searches