Norwegian-English translation of tarmer

Translation of the word tarmer from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tarmer in English

tarmer
anatomi - zoologinoun entrails, viscera, guts [informal]
  anatominoun bowels, guts
Anagrams of tarmer
Similar words

 
 

More examples
1.Det skjer bare et par ganger i året at noen spør efter tarmer.
2.Granskningen avslørte, at appratet som var blitt brukt til å skjære over kvinnens eggledere hadde gitt ut for sterk energi og følgelig var også nærliggende tarmer blitt alvorlig skadet ved inngrepet.
3.Man behøver ikke å bruke tarmer.
4.Når barna utvikler store maver, er det fordi tarmer og blodsystem utskiller væske, som samler seg i bukhulen.
5.Når syreproduksjonen var så meget høyere efter øvelsen, mener Øktedalen at dette neppe skyldes forandringer i tarmhormonene, men antagelig en øket aktivitet i den store tarmnerven som forbinder hjernen med mave og tarmer.
6.Tarmer skal bli !
7.Jeg opplever disse rørene som tarmer og oss to som amøber og bakterier", sier den intellektuelle.
8.Av jervens tarmer ble det laget strenger til forskjellige musikkinstrumenter, som skulle avgi en markant og vakker lyd.
9.Bak scenen ligger tre tarmer av noen rom på rad.
10.Det mest aktuelle er kanskje de viskelærne som ser ut og lukter som godteri, men som stivner i mavesekk eller tarmer hvis de svelges.
11.En vampyrhistorie, med muligheten til det grøss en opplevde da personen i sengen ved siden av kastet seg over en i det siste fortvilede skrik efter de mistede tarmer nå kommer jeg og tar dem.
12.Giften i de svenske skjellene er ikke den vanlige nervegiften, men derimot en gift som angriper mave og tarmer og gir oppkast, diare og andre plager.
13.Innfartsårene til Oslo sentrum var milelange tarmer av biler imorges.
14.Man mente at søvnen kom av at blodet fordelte seg på en annen måte enn i våken tilstand - og at blodet gikk til tarmer og mave efter et måltid i langt større grad enn til hjernen.
Your last searches