Norwegian-English translation of teller

Translation of the word teller from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

teller in English

teller
allmenn? counts
Derived terms of teller
Examples with translation
Som du kan se lever jeg ennå, og det er det som teller. Min far sier også at det er det viktigste.
Similar words

 
 

Wiki
Teller kan vise til - Teller (matematikk), det tallet som står over brøkstreken i en brøk - Teller (selskap), et norsk kreditt- og betalingskortselskap - Teller (Alaska), en by i den amerikanske delstaten Alaska - Teller County, et fylke i den amerikanske delstaten Colorado - Edward Teller, en ungarsk-amerikansk teoretisk fysiker.

More examples
1.Det som for meg nå er blitt spørsmålet er om prestisje teller mer enn realisme.
2.Handlinger teller med andre ord mer enn ord.
3.Hvor mange barn som skal tas opp, og hvor mange barn pr. førskolelærer som skal legges til grunn, må bygge på en samlet vurdering der hensynet til barnehavens samlede miljø og pedagogiske og omsorgsmessige oppgaver og god og hensiktsmessig ressursutnyttelse teller.
4.Kundelisten teller sjefer i såvel IBM, Pepsico, General Foods som McKenzie, for bare å nevne noen av de store nøkkelkonsernene som har bedt om hans hjelp.
5.Sturm und Drang", frihetsbevegelsen i det 19. århundre med sin kamp mot et autoritært styresett, en bevegelse som teller så forskjellige navn som Schiller og Goethe, Hølderlin, Heine og Schubart (dikteren) og mange, mange andre fra" Das junge Deutschland" eller fra den tyske idealisme.
6.Symi"serien teller 12 farver.
7.Trollklubbens" medlemmer teller både olympiavinnere og kongepokalvinnere.
8.(I parentes bemerket teller morsmålslærerforeningen i Norge nærmere 5000 medlemmer.
9.Andre årsaker som teller mye er den strammere personlige økonomien som fulgte med de generelt dårligere økonomiske konjunkturene, sier direktør Stein Berg.
10.Det at vi fikk vist at vi er psykisk sterke teller kanskje vel så mye som at tittelen ble vår.
11.Det blir cirka 20 000 kroner, så noen stor sum er det ikke snakk om, men i en trengt situasjon teller hvert øre.
12.Det er der som her hos oss i første rekke det sosiale, hyggeaspektet som teller, understreker Rudi.
13.Det er å være først i mål i den siste runden som teller, gliste Geilogutten, som vant i sin første start i VMsesongen.
14.Det ser ut som om det kun er politiske syn og økonomi som teller, pasientene selv ser ut til å komme i annen rekke, sier den nye forbundsformann.
15.Det som teller for oss er resultatene, sier han.
16.For meg teller det mer å få de ønskede muligheter til vekst, fremfor selv å eie.
17.For oss er det resultatene som teller.
18.Foruten det faglige, er det ofte rent personlig engasjement eller kvaliteter som teller ved rekrutteringen til slike stillinger.
19.Glem sneen som falt ifjor, Her er det ukens nyheter som teller, fastslår avtroppende mester Minken Fosheim, efter at Kjersti Holmen har trukket inn fjorårets helter, som muligvis" kvalifiserte amatører".
20.Her i Hong Kong er det oftest prestasjonene som teller i skolesammenheng.
21.Her teller det psykiske like mye som det fysiske.
22.Hva som virkelig teller, er hvordan presidenten håndterer dette.
23.Hvert minutt teller nå.
24.Innenfor den sentrale forsknings og utviklingsavdelingen i vår divisjon - som alene teller 170 ingeniører - og innen de enkelte forretningsenhetenes egne utviklingsgrupper, har vi miljøer som på enkelte områder er helt i teten på verdensbasis.
25.Jeg hadde selvsagt regnet med å få spille fra start, men det er laget som teller.
26.Jeg har forstått at det teller mye for spillerne å dra i land dette mesterskapet.
27.Jeg teller på knappene ja, men en topplassering i Kollen kan gi meg den nødvendige lyst til å gå på kommende VMsesong for fullt.
28.Jeg vil ikke bli en sånn type som er ferdig med ungdomsuroen sin, og plutselig ikke bryr seg om noen ting lenger - bare privatlivet og pengene teller.
29.Jubileet teller mye iår, sier Njøs, som mener det er viktig for NLH å ha god kontakt med det øvrige samfunn.
30.Men Zapffes forfatterskap teller flere bemerkelsesverdige titler, fra de halvveis surrealistiske stumpene og stykkene i" Barske glæder" til den religiøst tvilende disputten i skuespillet" Den fortapte sønn" og i romanen" Lyksalig Pinsefest".
Your last searches