Norwegian-English translation of tilbakeholde

Translation of the word tilbakeholde from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tilbakeholde in English

tilbakeholde
allmenn? withhold
Synonyms for tilbakeholde
Derived terms of tilbakeholde
Anagrams of tilbakeholde
Similar words

 
 

More examples
1.Anmarkrud mente taushetsplikten om klienters forhold ble benyttet til å tilbakeholde opplysninger om de skandaløse forhold som senere ble bekreftet i all hovedsak av Korenutvalget.
2.Den kontinuerlige strømmen av midler til vanlig aksjekjøp er følgelig en forutsetning for at bedriftene skal kunne tilbakeholde en betydelig del av verdiskapningen i bedriften og holde aksjeutbyttene på et lavt nivå slik at egenkapitalfinansieringen er billigere enn lånekapital.
Your last searches