Norwegian-English translation of tilbakelevering

Translation of the word tilbakelevering from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tilbakelevering in English

tilbakelevering
handelnoun return
  rettsvitenskapnoun restitution
Similar words

 
 

More examples
1.Drøftelsene om tilbakelevering av den britiske kronkoloni Hongkong til Kina i 1997 har ført til et gjennombrudd.
2.En delegasjon av myndighet fra Kongen til kirkelige organer er derfor i prinsippet en tilbakelevering av myndighet til Kirken, sa Aarflot.
3.Han uttalte at selv om han fulgte dommerens ord om tilbakelevering, vil han anke saken inn for høyesterett for å få prøvd den nye loven for britenes høyeste lovinstans, lovlordene i Overhuset.
4.Kravet om tilbakelevering av bilen er et borgerlig rettskrav, og det ble ikke avgjort.
5.Tilbakelevering ble for vanskelig, og det hele endte med at noen kastet knippet ut av vinduet.
6.To års intense og problematiske forhandlinger om Hongkongs fremtid ble avsluttet i formiddag da Kina og Storbritannia undertegnet avtalen om tilbakelevering av kronkolonien.
7.De to land har ikke diplomatiske forbindelser forhandlingene om tilbakelevering ble på kinesisk side ført av telegrambyrået Det nye Kina (!), men det har lenge vært et prioritert mål for den sydkoreanske regjering å bedre forholdet til Kina, som mer eller mindre åpent har signalisert at landet kan tenke seg å være brobygger med sikte på avspenning i NordøstAsia.
8.Efter at Kina kom med en offisiell unnskyldning for å ha krenket sydkoreansk farvann med tre fartøyer som fulgte efter torpedobåten, kom beslutningen om tilbakelevering meget raskt.
9.På samme måte som den drevne toppdiplomat ifjor fikk i havn avtalen om tilbakelevering av HongKong til Kina, mestret han situasjonen også denne gang.
10.Statoil forklarer dette med at Statfjord og Heimdalgassen allerede er forhåndssolgt til kontinentet, for levering i løpet av de kommende årtier, og at deler av gassen vanskelig kan lånes ut med mindre Phillips stiller garantier for tilbakelevering.
Your last searches