Norwegian-English translation of tilbakesending

Translation of the word tilbakesending from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tilbakesending in English

tilbakesending
handelnoun return
Similar words

 
 

More examples
1.Derfor blir et avhopp oftest en offisiell sak med tilbakesending som følge.
2.Det bør også innføres bestemmelser om at myndighetene pålegges å innhente opplysninger om menneskerettighetssituasjonen i det aktuelle land eller område fra organisasjoner som Amnesty International, når man vurderer den risiko en tilbakesending vil kunne medføre.
3.USA og Cuba innledet igår den andre samtalerunden om emigrasjonsspørsmål, der de to land blant annet vil drøfte det kontroversielle tema om en eventuell tilbakesending av flere tusen" uønskede" kubanske flyktninger som befinner seg i Statene.
4.Det foreligger sikre opplysninger om at slik tilbakesending foregikk så sent som i november 1983, samt ikke bekreftede meldinger om tilbakesending senere, erklærer pressetalsmann Michel Bartoun ved Høykommissariatet.
Your last searches