Norwegian-English translation of tilfelle

Translation of the word tilfelle from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tilfelle in English

tilfelle
allmennnoun occasion, opportunity
  sjansnoun chance, opportunity
  velegnethetnoun convenience, leisure, opportunity
Synonyms for tilfelle
Derived terms of tilfelle
Examples with translation
Jeg tror ikke det blir regn, men jeg tar en paraply i tilfelle.
Dette gjelder ditt tilfelle òg.
Ta med paraply i tilfelle det blir regn.
De har ved et tilfelle hørt en mistenkelig aktivitet i krattskogen som tilsa at en bjørn også luktet deres mat.
Similar words

 
 

More examples
1.Bøygen" i tautrekkingen mellom klubbene kan bli" eiendomsretten" til Stein Gran i tilfelle sistnevnte igjen skulle få lysten på toppfotball.
2.DKsjefen beklager at en regimentssjef har kommet med slike ubegrunnede og sårende uttalelser som i dette tilfelle.
3.Den svenske regjering avslo å gå med i krigen i tilfelle av et tysk angrep mot SovjetUnionen, men den var efter at en militær konflikt hadde brutt ut, prinsipielt rede til å tilby støtte og hjelp på andre områder".
4.Det krever tålmodighet, takt og kløkt å styre finsk utenrikspolitikk, og å forklare andre hvorfor det må være slik at internasjonale spørsmål i en rekke tilfelle må omtales med små bokstaver i debatten.
5.Det press han har lagt på pikene gjennom sine tilnærmelser både rent verbalt og fysisk, har de oppfattet som sårende, dels truende og i alle tilfelle ubehagelig.
6.Det vidunderlige" er i dette tilfelle et internasjonalt oppsving som skulle få ledigheten ned.
7.Har det noen gang vært dekning for å si at man aldri bør legge vekt på en enkelt måling, så er det i dette tilfelle.
8.I tilfelle høy boligskatt i forhold til kontantinntekt er et sosialt problem, kan dette dempes ved en tilpasning av fradraget for liten skatteevne.
9.Jeg vil for min del konkludere med at man står overfor et tilfelle hvor det foreligger" særlige grunner".
10.Justice delayed is justice denied" i dette tilfelle.
11.Løgnene har korte bein," skrev VestTysklands mest kjente sportsmagasin," Kicker", nylig, og ramset opp flere tilfelle der offentligheten bevisst feilinformeres av velkjente fotballledere.
12.Mener De at avsløringen av spionen Arne Treholt bør få negative følger for noe norsk parti, og i tilfelle hvilket eller hvilke partier ?
13.Miraklenes tid" er en klok og velskrevet roman om det å være anderledes - i dette tilfelle jøde.
14.Nattens krigere" var bygget på Xenofons" Anabasis" - og krigerne som måtte slå seg gjennom fiendeland for å komme hjem igjen - i dette tilfelle deler av New York.
15.Nå er alle på jakt efter det neste Norsk Data," er en kjent forklaring i aksjemarkedet på at så mange er interessert i å satse på ferske og i mange tilfelle ukjente selskaper.
16.Påvirkningsagenter", og skriver seg fra at Treholt foruten å være spion, også har vært politisk aktiv med - i dette tilfelle - kritiske synspunkter på visse sider ved atompolitikken og forholdet til NATO.
17.USA visste enten på forhånd at det sydkoreanske flyet som ble skutt ned av SovjetUnionen ifjor, ville krenke sovjetisk luftterritorium, eller, hvis det ikke er tilfelle, brøt et amerikanskjapansk efterretningsnett på en uforklarlig måte sammen akkurat på den tiden.
18.Vi har klare indikasjoner på at Investa er i gang med" Norcemaksjoner" i andre store børsnoterte selskaper, i ett tilfelle i samarbeide med utenlandske interesser.
19.(GyllingNielsen ville stått mye sterkere dersom han hadde sagt at boikottapparatet i USA blir bygd opp for det tilfelle at norske myndigheter motsetter seg det hvalfangstkommisjonen og havforskerne kommer frem til.
20.(UPI) Et forfalsket brev som går ut på at USA har bedt det nøytrale Østerrike hjelpe NATO i tilfelle krig, er åpenbart en del av en verdensomspennende desinformasjonskampanje satt i verk av det sovjetiske efterretningsvesen KGB.
21.Anne Ording Haugs tilfelle er dessverre ikke enestående.
22.Ansvaret for forsendelse av farlig gods med tog hviler på avsender - i dette tilfelle Hydro - ikke på transportøren, altså NSB, sier Andersen.
23.Bare i et tilfelle gjennomsøkte politiet kontorene til en forsker efter en undersøkelse i hans hjem, sa Urban.
24.Da ville vi i tilfelle ha landets billigste tilbud i den bransjen, ler Mæland.
25.De faktiske tall viser at det motsatte er tilfelle.
26.De har full diplomatisk status og er i minst ett tilfelle representert med den samme ambassadør som før bruddet, sier den egyptiske embedsmannen.
27.Dersom det er riktig at Kjell Magne Bondevik har anmodet Hognestad om å søke en annen stilling og dermed unngå oppsigelse, så har kirkestatsråden i dette tilfelle opptrådt som kirkelig overordnet.
28.Det blir et skjønnsspørsmål i hvert tilfelle hvor langt vi kan strekke oss, men generelt er det snakk om mindre vinningsforbrytelser, mindre håndgemeng eller konflikter som ikke er direkte farlige for offeret.
29.Det er derfor et spørsmål om man også skal legge inn en klar avstandsbegrensning her, sier Christiansen, som legger til at man også vurderer om flyvelederen har utvist rimelig skjønn i dette tilfelle.
30.Det er det ikke snakk om i mitt tilfelle.
Your last searches