Norwegian-English translation of tilfluktssted

Translation of the word tilfluktssted from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tilfluktssted in English

tilfluktssted
sikkerhetnoun haven
  beskyttelsenoun harborage, harbor, refuge, shelter, haven
  plassnoun retreat
  tillflyktnoun refuge, ark
Synonyms for tilfluktssted
Similar words

 
 

More examples
1.AMERIKA ble et frihetens tilfluktssted.
2.Behovet for et tilfluktssted for kvinner viser seg snart.
3.Bua som han hadde leid ute på holmen, var nok ikke lenger noe trygt tilfluktssted.
4.Det er en misforståelse å betrakte fantasien som et tilfluktssted når omverdenen stiller for hårde eller ubehagelige - krav til en, eller som en fluktmulighet for den forfatter som ikke våger eller vil binde an med virkeligheten.
5.Fantasien er fortsatt et vesentlig element for kunstneren i hans arbeidsprosess, ikke bare et tilfluktssted.
6.Han får heller tro et par timer at Hanne har sviktet ham, for nå viser det seg jo at holmen kan være et trygt tilfluktssted likevel.
7.Ikke bare var kloakkene et nyttig tilfluktssted for motstandsbevegelsens sabotører og kurerer under krigen.
8.Kjølerommet var et meget trygt tilfluktssted.
9.Landsbyen ligger i Trimangalregionen, som av afghanske myndigheter blir betegnet som et tilfluktssted for muslimske geriljasoldater som bekjemper det sovjetstøttede regimet i sitt hjemland.
10.Norrøna er tilfluktssted for mange, åpner kl. 08.00, suppe i rikelige porsjoner til kr. 10, og Herrens velsignelse på plakat bak grytene.
11.Og Herodes bygde et praktanlegg for seg og sine ni koner, fordi han trengte et tilfluktssted.
12.Som i de vakre" Larbre I" og" Larbre II"," Reise i tiden"," Ildfuglen" og" Et tilfluktssted".
13.Yelapa er kjent for å være et tilfluktssted hvor skapende mennesker trives.
14.Tilbud med voksne ledere virker som et tilfluktssted for barn som er utsatt for mobbing.
15.Akkurat slik må lysthusene ha sett ut, den gang de var i flittig bruk som tilfluktssted for sarte damer med parasoller og lange kjoler.
16.BRASIL skal bli et tilfluktssted for politiske flyktninger.
17.Den stumme tilværelsen kan bli tilfluktssted, og den kan bli" hvilested", kontemplativt rom hvor nye sider ved livet trer sterkere frem.
18.Derimot er det en kjensgjerning at de tamilske terrorister finner et tilfluktssted og et fristed i Tamil Nadu, Indias tamilske delstat.
19.Det er Fuad som mer enn noen annen har gjort Commodore til mediefolkenes tilfluktssted i Beirut.
20.Et kjedelig inngangsparti kan bli et attraktivt tilfluktssted i sommervarmen.
21.For Neve Shalom er mer enn en bosetning, mer enn et sted hvor man lever sammen i fred og fordragelighet, mer enn et idealistenes tilfluktssted hvor de kan leve lykkelig sammen, fjernt fra utenverdenens konflikter og tumulter.
22.Kongen mistet ikke bare sin sønn forgjeves, men han mistet også gudene som tilfluktssted.
23.Men den fornyede interessen for krigsforbryterern Josef Mengele som i flere år skal ha hatt et trygt tilfluktssted der, og Stroessners avlyste besøk i VestTyskland, har bidratt til å rette oppmerksomheten mot dette lille landet.
24.Men til tross for alt dette har Frankrike siden midten av 1100tallet vært et tilfluktssted for studenter og vitenskapsmenn fra Norges lutfattige og mistenksomme land, der kaffen i et par århundrer har vært evangeliskluthersk nasjonaldrikk.
25.Og store deler av Beirut er efterhvert blitt tilfluktssted for flyktninger - hovedsakelig fra andre deler av byen, men også fra dens omland og fra Libanon forøvrig, spesielt den sydlige delen av landet.
26.På denne måten har videoskjerm og computer sin misjon som tilfluktssted.
27.Selv om tapet av Phnom Malaibasene som tilfluktssted er smertelig nok for Røde Khmer, er selve geriljahæren på totalt ca. 40 000 mann efter alt å dømme ikke blitt påført vesentlige tap av soldater eller våpen.
Your last searches