Norwegian-English translation of tilfredsstille

Translation of the word tilfredsstille from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tilfredsstille in English

tilfredsstille
ønskningverb assuage, satisfy
  kreveverb satisfy, fulfill, fulfil
  tilfredstillendeverb gratify, please
  personverb satisfy
Synonyms for tilfredsstille
Derived terms of tilfredsstille
More examples
1.Biologisk sett lar det seg godt gjøre å drive en skog på Bygdøy som fullt ut kan tilfredsstille publikums krav.
2.Driftsmidler til bruk under utprøving av nye produkter og testing av eksisterende produkter med henblikk på produktutvikling, antas ikke å tilfredsstille kravet til direkte bruk i fabrikkmessig vareproduksjon i forskriftene.
3.En hovedflyplass skal tilfredsstille de krav vi vil stille om 30 år, og sett i et slikt perspektiv fant Willoch valget av Fornebu ulykkelig og galt".
4.Grunnlinjen vil tilfredsstille trafikantene, bedre miljø i Sentrum og fjerne trafikkbarrieren mellom byen og fjorden", skriver informasjonssjefen.
5.Grunnlinjen vil tilfredsstille trafikantene, bedre miljøet i sentrum og fjerne trafikkbarrieren mellom byen og fjorden".
6.Omvalg for å tilfredsstille kravene i likestillingsloven ikke utelukket for alle utvalg.
7.Anders Jahre var vanskelig å tilfredsstille.
8.Det er jo den mest omfattende næringspolitikken vi har, og landbruket skal tilfredsstille så mange krav til enhver tid at det nødvendigvis må bli et omfattende apparat.
9.Egentlig skulle Tyrkia aldri vært medlem i det hele tatt, for samfunnsforholdene og tradisjonene der er så vidt forskjellig fra resten av VestEuropa at man neppe kan vente at de noen gang vil tilfredsstille våre vanlige krav til et demokrati.
10.Forsvaret som organisasjon skal fungere i dagens velferdssamfunn med arbeidsoppgaver og en målsetning som skal tilfredsstille krigens krav.
11.Hensikten er å tilfredsstille noen av de behovene vi har sett for å endre utdannelsens form og innhold, sier høyskolelektor Alv Tieg.
12.Intercitytogene må tilfredsstille visse krav for at de skal bli konkurransedyktige, sier overingeniør Arent Heimsjø i NSB.
13.Men likevel er ikke denne andel stor nok til å tilfredsstille forventningspresset.
14.Norske skipsfartsmyndigheter befinner seg ombord og vi setter selvfølgelig alt inn på å tilfredsstille alle sikkerhetsbestemmelser før" Black Watch" igjen setter kursen for Tenerife og Gran Canaria, sier direktør Johnsen.
15.Tanken om å la SBCpiloter bemanne våre maskiner, for dermed å tilfredsstille kravet fra flyverorganisasjonene innen SAS, er et helt uakseptabelt forslag.
16.Vi forsøker å ta hensyn til søkernes primærønsker, bo stedsadresse og reisevei, men kan vanskelig tilfredsstille alle, sier han.
17.Aaser understreker at de tre store bankene som dominerer aksjeomsetningen, DnC, Kreditkassen og Bergen Bank, ikke burde hatt noe problem med å legge opp et forsvarlig kontrollapparat som kan tilfredsstille ligningsmyndighetenes kontrollbehov.
18.Aftenposten fremstiller i morgenutgaven mandag 22. oktober 1984 saken slik at omvalg for å tilfredsstille likestillingsloven er ulovlig for begge grupper.
19.Alternative tomter (Mustadtomten og Ullern gård ved Store Ringvei) må kunne tilfredsstille NOROLs krav om sentral beliggenhet og godt miljø, samt bli langt rimeligere å utbygge.
20.Argumentene har ikke vært overbevisende nok, alternativene ikke brukbare nok, til å tilfredsstille de fleste menneskers rettsfølelse når det gjelder problematikken forbrytelse, straff, skyld og soning.
21.At det ikke er lett å tilfredsstille godtfolks krav til sittekomfort, har NSB fått erfare til fulle.
22.At forslaget langt på vei vil kunne tilfredsstille bedriftene, fremgår av at forslaget er anbefalt av arbeidsgiverne.
23.At vi tenker på andre, kan like gjerne være for å tilfredsstille vårt eget ego.
24.Avtalen kan nok være gunstig for de kommunalt ansatte, men den vil ikke tilfredsstille befolkningens behov, er partiets vurdering.
25.Biologisk sett lar det seg godt gjøre å drive en skog på Bygdøy som fullt ut kan tilfredsstille publikums krav.
26.Boikotten er først og fremst ment som et slag mot Reagan og hans regjering, og den hverken kan eller vil tilfredsstille sovjetrussernes krav til sikkerhet og kontroll.
27.Budsjettet skal tilfredsstille to krav.
28.Både Helitourists styreformann Emil Gamborg og Møreflys disponent Per Erik Dalen fremholder overfor Aftenposten at deres selskaper har utarbeidet anbud som fullt ut skulle tilfredsstille kravene i anbudsinvitasjonen.
29.Både ledelsen og de øvrige ansatte i vaktselskapene bør tilfredsstille bestemte vandelskrav.
30.Da de på grunn av de stigende priser har større verdier å belåne, vil bankene, som sammen med seddelbanken er de viktigste pengeskapere, gjerne tilfredsstille dem.
Similar words

 
 

tilfredsstille as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) tilfredsstilletilfredsstillendetilfredsstilt
Indikative
1. Present
jegtilfredsstiller
dutilfredsstiller
hantilfredsstiller
vitilfredsstiller
deretilfredsstiller
detilfredsstiller
8. Perfect
jeghar tilfredsstilt
duhar tilfredsstilt
hanhar tilfredsstilt
vihar tilfredsstilt
derehar tilfredsstilt
dehar tilfredsstilt
2. Imperfect
jegtilfredsstilte
dutilfredsstilte
hantilfredsstilte
vitilfredsstilte
deretilfredsstilte
detilfredsstilte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde tilfredsstilt
duhadde tilfredsstilt
hanhadde tilfredsstilt
vihadde tilfredsstilt
derehadde tilfredsstilt
dehadde tilfredsstilt
4a. Future
jegvil/skal tilfredsstille
duvil/skal tilfredsstille
hanvil/skal tilfredsstille
vivil/skal tilfredsstille
derevil/skal tilfredsstille
devil/skal tilfredsstille
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha tilfredsstilt
duvil/skal ha tilfredsstilt
hanvil/skal ha tilfredsstilt
vivil/skal ha tilfredsstilt
derevil/skal ha tilfredsstilt
devil/skal ha tilfredsstilt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle tilfredsstille
duville/skulle tilfredsstille
hanville/skulle tilfredsstille
viville/skulle tilfredsstille
dereville/skulle tilfredsstille
deville/skulle tilfredsstille
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha tilfredsstilt
duville/skulle ha tilfredsstilt
hanville/skulle ha tilfredsstilt
viville/skulle ha tilfredsstilt
dereville/skulle ha tilfredsstilt
deville/skulle ha tilfredsstilt
Imperative
Affirmative
dutilfredsstill
viLa oss tilfredsstille
deretilfredsstill
Negative
duikke tilfredsstill! (tilfredsstill ikke)
dereikke tilfredsstill! (tilfredsstill ikke)
Your last searches