Norwegian-English translation of tilganger

Translation of the word tilganger from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tilganger in English

tilganger
bokføringnoun assets, property, means
  naturnoun resources, wealth
  finansnoun means, strength, capacity
  pengernoun means
Synonyms for tilganger
Similar words

 
 

More examples
1.Hydro ønsker på noe lengre sikt å sikre et markedssystem som er i balanse med de tilganger seskapet vil få av råolje og raffinerte produkter, sier Gullberg.
Your last searches