Norwegian-English translation of tilgrise

Translation of the word tilgrise from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tilgrise in English

tilgrise
allmennverb mess up, make dirty
More examples
1.De anmodet pressen om å vise måtehold ikke å" tilgrise" debatten om spørsmål som forhåndsdømming (Treholtsaken).
2.Selv om proteinet brytes raskt ned, vil fettet flyte opp og tilgrise strendene.
3.Men her gjelder det å se stort på det, for hensikten er jo å forhindre at oljespill skal tilgrise store områder.
Similar words

 
 

tilgrise as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) tilgrisetilgrisendetilgrist
Indikative
1. Present
jegtilgriser
dutilgriser
hantilgriser
vitilgriser
deretilgriser
detilgriser
8. Perfect
jeghar tilgrist
duhar tilgrist
hanhar tilgrist
vihar tilgrist
derehar tilgrist
dehar tilgrist
2. Imperfect
jegtilgriste
dutilgriste
hantilgriste
vitilgriste
deretilgriste
detilgriste
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde tilgrist
duhadde tilgrist
hanhadde tilgrist
vihadde tilgrist
derehadde tilgrist
dehadde tilgrist
4a. Future
jegvil/skal tilgrise
duvil/skal tilgrise
hanvil/skal tilgrise
vivil/skal tilgrise
derevil/skal tilgrise
devil/skal tilgrise
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha tilgrist
duvil/skal ha tilgrist
hanvil/skal ha tilgrist
vivil/skal ha tilgrist
derevil/skal ha tilgrist
devil/skal ha tilgrist
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle tilgrise
duville/skulle tilgrise
hanville/skulle tilgrise
viville/skulle tilgrise
dereville/skulle tilgrise
deville/skulle tilgrise
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha tilgrist
duville/skulle ha tilgrist
hanville/skulle ha tilgrist
viville/skulle ha tilgrist
dereville/skulle ha tilgrist
deville/skulle ha tilgrist
Imperative
Affirmative
dutilgris
viLa oss tilgrise
deretilgris
Negative
duikke tilgris! (tilgris ikke)
dereikke tilgris! (tilgris ikke)
Your last searches