Norwegian-English translation of tilsvarende

Translation of the word tilsvarende from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tilsvarende in English

tilsvarende
allmenn? corresponding
Synonyms for tilsvarende
Examples with translation
Finnes det et tilsvarende ordtak på japansk?
Similar words

 
 

More examples
1.At prisen fra Staten på 50 000 kroner både reelt og i anseelse skal være mer verd for prisvinneren enn en tilsvarende pris på 50 000 fra en fylkeskommune, kan ikke harmonere med grunnleggende prinsipper om desentralisering og demokratisering av offentlig forvaltning.
2.Den geskjeftige Michelet og hans tilsvarende lavmælte kollega Gaup Dunfjeld har utvilsomt en rekke utmerkede egenskaper uten at det skal gjøre dem historiske som TVunderholdere.
3.En tilsvarende fremgangsmåte ville være naturlig i spørsmålet om befruktning utenfor livmoren.
4.Et helt annet spørsmål er om påtalemyndigheten i dette tilfellet har vært ivrigere enn i andre tilfeller der mennesker har vært rammet av tilsvarende ytringer.
5.Gratias agamus" og det tilsvarende avsluttende" Dona nobis pacem".
6.Her ligger det fortolkningsmuligheter, men lovmakerne har nok tenkt på fartøyer av en viss størrelse og med tilsvarende stort dypgående.
7.Hus til beboelse, der benyttes av eieren, beregnes som indtægt for denne med den sum, som det antages at koste at leie tilsvarende hus.
8.Hva gruer du deg mest til idag ?"," Er du sikker på dere har smurt riktig ?"," Hva tror du om NN og XX og den storformen de er i ?"," Synes du ikke værforholdene er temmelig triste ?", og andre uttalelser med tilsvarende" oppildnende" innhold.
9.Hvis man etablerer nye avlastningsveier med større kapasitet, må gjennomgangstrafikken i tilgrensende boligstrøk tilsvarende reduseres.
10.Hvorfor skal jeg fortsette å produsere når jeg uten vanskeligheter kan importere tilsvarende produkter billigere og samtidig slippe å ha såvel arbeidsgiver som skriftefarsansvar for mine 25 ansatte.
11.I Balsfjord har man fått tildelt midler for å gjøre noe tilsvarende i skolen.
12.I fjor var det Lutherår, til neste år er det Bachår, vil det noen gang bli tilsvarende internasjonal interesse for det som skapes i landet i dag ?
13.Leksaker att lita på" heter et hefte, som Konsumverket I Sverige - en isntutisjon tilsvarende Forbrukerrådet - har utgitt.
14.Modern Norwaÿmagasinet får en tilsvarende utforming som magasinet" Focus on Finland", som tidligere er sendt ut.
15.Noen tilsvarende medfølelse for opposisjonen ble aldri ytret fra det hold gjennom Arbeiderpartiets lange regjeringsperioder, da sperrefrister ble nøye overholdt.
16.Skal man oppnå full sykehjemsdekning er det altså nødvendig å bygge nye hjem med et tilsvarende antall senger.
17.Spelet" har til like efterhånden inspirert til tilsvarende, historiske skuespill annensteds i landet ; foruten at det har betydd meget for teaterinteressen og aktiviteten i landsdelen.
18.Så vidt jeg kan se innebærer forslaget fra kredittforeningene at en økt andel av kredittilførselen til boliger skal gå gjennom kredittforetagendene og en mindre andel gjennom private banker med tilsvarende reduksjon av rammen for utlån fra bankene".
19.Søk og finn arbeide" kaller Arbeidsdirektoratet dette prosjektet, som får sitt motstykke i tilsvarende oversikter over arbeidsledige eller søkere.
20.Tilsvarende er det ikke tilstrekkelig for oss å snakke i runde ord om behovet for europeisk samarbeide.
21.Tilsvarende pessimistiske utsagn kommer også fra andre idrettsgrener.
22.Treasure Swan" er sluttet til en tilsvarende rate til Conoco for boring av en brønn på fremleie fra Britoil.
23.(2) Annen kolonne viser tilsvarende beløp i lokal valuta.
24.Amnesty har aldri vært med på noe tilsvarende og jeg er overbevist om at aksjonsformen kan overføres til andre land, var Amnesty Internationals generalsekretær Thomas Hammarbergs kommentar.
25.Av tilsvarende undersøkelser i New York og Stockholm fremgår at henholdsvis ca. 70 og 50 prosent av homofile menn er smittet.
26.Begge lag spilte bedre angrepsfotball enn f.eks. Brann og Molde for to år siden i en tilsvarende kamp.
27.Byggestarten for de ulike delene som skal leveres til plattformen, er forsert tilsvarende, opplyser pressetalsmann Håkon Lavik i Statoil.
28.Dagens rullebanelengder vil være sikkerhetsmessig tilfredsstillende også under ugunstige klimatiske forhold, dersom flyenes avgangsvekter og dermed nyttelasten blir redusert tilsvarende.
29.De foreløbige rapporter konkluderer med at man vil måtte trenge 14 millioner kroner for å gjenopprette standarden, et beløp som tilsvarer de totale anleggsomkostninger for et nytt bad av tilsvarende størrelsesorden, opplyser Endreson i park og idrettsvesenet.
30.Dersom dødsulykkesrisikoen for en bilfører er 1, vil tilsvarende for mopedfører være 4, lett motorsykkel 20 og tung motorsykkel 45.
Your last searches