Norwegian-English translation of tips

Translation of the word tips from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tips in English

tips
informasjonnoun clue, lead, hint, tip-off, tip, warning
Synonyms for tips
Derived terms of tips
Examples with translation
I Japan er det ikke vanlig å gi tips for god service.
I denne boken vil du finne svar på disse spørsmålene og få noen konkrete tips.
Similar words

 
 

Wiki
Tips er en spesialavis for fotball og spill, som ble grunnlagt høsten 1947. Avisen ble grunnlagt av familien H. M. Hauge, og utkom før Norsk Tipping ble etablert i mars 1948.

More examples
1.(NTBTT) Den svenske marinen har skjerpet vaktholdet i skjærgården utenfor Karlskrona som følge av at det er kommet uvanlig mange tips fra publikum om mystiske bevegelser i sjøen.
2.Alt tyder på at Varstein opererte alene og tat turen til Danmark var et desperet innfall efter at han hadde fått et tips om Holgersen.
3.At politiaksjonen ble såpass omfattende, skyldes tips om at vedkommende kunne være bevæpnet.
4.Bedre service er et av stikkordene, vi skal ha utvidet skiutleie og bidrar mer enn gjerne med tips på smurningssiden.
5.De aller fleste tips har vært relevante for saken.
6.Det skal være et blad for hele familien og gi matnyttige tips, sier Nybø.
7.Forhåpningene om en snarlig løsning avhenger i stor grad av tips og bidrag fra befolkningen, sier Kyllesø.
8.Først igår morges efter en rekke tips fra publikum, fikk vi konkret mistanke om at det virkelig var to løver i en bil i Rjukan.
9.Gjør en innsats før du drar, så slipper du å komme hjem fra ferien til en overgrodd og ustelt have, skriver Hagerådet, og gir følgende tips til samvittighetsfulle haveeiere.
10.Har dere noen nyttige tips til andre som vil feriere på Spitsbergen ?
11.I tillegg kan boligbyggelagene bruke lokalTV til f.eks. å be beboerne holde husene ved like og gi tips om hva de bør passe på hvis de skal skaffe seg en ny leilighet, fremholder hun.
12.Jeg har et tips fra utlandet og Holmestrand, sier stemmen som ikke vil ha noe navn.
13.Jeg slo an" redersønnstilen" - trakk overlegent på skuldrene, ga rundhåndet tips og reddet meg inn før jeg fikk latterkrampe.
14.Jeg tror jeg gav Tor noen verdifulle tips om Sovjets lag.
15.Mitt tips er at det ikke blir noen søndagsavis for Dagbladet i denne omgang.
16.Noen besøk skjer på grunnlag av tips fra publikum.
17.Programmet gir tips og trening i å takle konflikter, kriser og sterke følelser uten å måtte ty til røk.
18.Takket være politihund og gode tips fra publikum kunne vi gripe rømlingene så raskt, sier politifullmektig Rune Hagelund til NTB.
19.Tips fra publikum tyder på at ransmannen er ca. 20 år gammel.
20.Tips strømmer inn fra Kirkenes til ytre Oslofjord.
21.Vi arbeider med saken, men er ikke kommet nærmere noen løsning, sier Lier, som ønsker tips fra publikum.
22.Vi er alltid glade for tips fra publikum.
23.Vi har mottatt en rekke henvendelser fra publikum, og det er en kombinasjon av disse tips og tips fra kolleger som førte til pågripelsene.
24.Vi sjekker alle tips som kommer inn, men foreløbig er vi ikke kommet frem til noe nytt av betydning.
25.Vi vil kringkaste både tømmerpriser og nyttige tips når det gjelder skogsdrift fra studio på Elverum hvis vi får konsesjon, opplyser skogbrukssjef Erling Bergsaker i Glommen Skogeierforening.
26.Aftenposten har de senere år tilbudt" hjelp i 11. time" ved å belyse endel emner som efter tips fra lektorer og elever kunne ha vært aktuelle da stiloppgavene ble gitt.
27.Aftenposten tar gjerne imot gode råd og tips og kanskje kjærlighetserklæringer til nettopp den planten man har vært ekstra heldig med og har et spesielt forhold til.
28.Allerede onsdag morgen fikk politiet et" hett" tips som viste seg å være av avgjørende betydning.
29.Allerede tidlig onsdag morgen, dagen efter drapet var oppdaget, fikk politiet hva man kan kalle et" hett tips".
30.Allikevel ønsker vi ham god reise, idet vi forutsetter at han i det minste bringer tilbake noen gode tips til Lillehammer, en aktuell OLarrangør.
Your last searches